Trắc nghiệm Lý thuyết về phép Liên tưởng Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Các phép liên kết chủ yếu được học là?

 • A
  Phép nối, phép lặp
 • B
  Phép liên tưởng, trái nghĩa
 • C
  Phép thế
 • D
  Cả 3 đáp án trên
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Phép liên tưởng là gì?

 • A
  Là sử dụng những từ ngữ chỉ những sự vật có thể nghĩ đến, suy luận ra theo một hướng nào đó và nó xuất phát từ những từ ngữ ban đầu
 • B
  Là lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu đứng trước.
 • C
  Là sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế các từ ngữ đã có ở câu trước
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 3 :

Phép liên tưởng có bao nhiêu loại?

 • A
  4
 • B
  3
 • C
  2
 • D
  1
Câu 4 :

Phép liên tưởng đồng chất là gì?

 • A
  Là sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế các từ ngữ đã có ở câu trước
 • B
  Là phép sử dụng hai yếu tố, hai chất liệu, hai chùng loại… cùng chung một loại.
 • C
  Là lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu đứng trước.
 • D
  Là sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước.
Câu 5 :

Phép liên tưởng thường được sử dụng trong các văn bản nào?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Ký
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 6 :

Chỉ ra phép liên tưởng trong đoạn trích sau:

“Một mùi hương lạ xông lên trong lớp. Trông hình gì treo trên tường tôi cũng thấy lạ và hay. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận rồi tự nhiên lạm nhận là vật riêng của mình”

 (Thanh Tịnh, Tôi đi học)

 • A
  Phép liên tưởng lớp học
 • B
  Phép liên tưởng mùi hương
 • C
  Phép liên tưởng âu sầu
 • D
  Phép liên tưởng quan điểm về kẻ mạnh
Câu 7 :

Chỉ ra phép liên tưởng trong đoạn trích sau:

“Biết bao danh sĩ đã nhờ sự đọc sách, sự tự học mà khỏi chán đời. […] Những nỗi đau khổ nhờ đó mà bớt nhói.”

(Nguyễn Hiến Lê, Tự học – một thú vui bổ ích)

 • A
  Phép liên tưởng lớp học
 • B
  Phép liên tưởng mùi hương
 • C
  Phép liên tưởng âu sầu
 • D
  Phép liên tưởng quan điểm về kẻ mạnh
Câu 8 :

Chỉ ra phép liên tưởng trong đoạn trích sau:

“Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh phải là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình.”

(Nam Cao, Đời thừa)

 • A
  Phép liên tưởng lớp học
 • B
  Phép liên tưởng mùi hương
 • C
  Phép liên tưởng âu sầu
 • D
  Phép liên tưởng quan điểm về kẻ mạnh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Các phép liên kết chủ yếu được học là?

 • A
  Phép nối, phép lặp
 • B
  Phép liên tưởng, trái nghĩa
 • C
  Phép thế
 • D
  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về các phép liên kết

Lời giải chi tiết :

Các phép liên kết chủ yếu được học là: phép nối, phép lặp, phép liên tưởng, trái nghĩa, phép thế

Câu 2 :

Phép liên tưởng là gì?

 • A
  Là sử dụng những từ ngữ chỉ những sự vật có thể nghĩ đến, suy luận ra theo một hướng nào đó và nó xuất phát từ những từ ngữ ban đầu
 • B
  Là lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu đứng trước.
 • C
  Là sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế các từ ngữ đã có ở câu trước
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về phép liên tưởng

Lời giải chi tiết :

Phép liên tưởng là sử dụng những từ ngữ chỉ những sự vật có thể nghĩ đến, suy luận ra theo một hướng nào đó và nó xuất phát từ những từ ngữ ban đầu

Câu 3 :

Phép liên tưởng có bao nhiêu loại?

 • A
  4
 • B
  3
 • C
  2
 • D
  1

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về phép liên tưởng

Lời giải chi tiết :

Phép liên tưởng được chia thành 2 dạng chính là liên tưởng đồng chất và liên tưởng khác chất

Câu 4 :

Phép liên tưởng đồng chất là gì?

 • A
  Là sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế các từ ngữ đã có ở câu trước
 • B
  Là phép sử dụng hai yếu tố, hai chất liệu, hai chùng loại… cùng chung một loại.
 • C
  Là lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu đứng trước.
 • D
  Là sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về phép liên tưởng

Lời giải chi tiết :

Phép liên tưởng đồng chất là phép sử dụng hai yếu tố, hai chất liệu, hai chủng loại… cùng chung một loại

Câu 5 :

Phép liên tưởng thường được sử dụng trong các văn bản nào?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Truyện ngắn
 • C
  Ký
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về phép liên tưởng

Lời giải chi tiết :

Phép liên tưởng thường được sử dụng trong các tác phẩm tiểu thuyết, truyện ngắn, ký

Câu 6 :

Chỉ ra phép liên tưởng trong đoạn trích sau:

“Một mùi hương lạ xông lên trong lớp. Trông hình gì treo trên tường tôi cũng thấy lạ và hay. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận rồi tự nhiên lạm nhận là vật riêng của mình”

 (Thanh Tịnh, Tôi đi học)

 • A
  Phép liên tưởng lớp học
 • B
  Phép liên tưởng mùi hương
 • C
  Phép liên tưởng âu sầu
 • D
  Phép liên tưởng quan điểm về kẻ mạnh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về phép liên tưởng

Lời giải chi tiết :

Trường liên tưởng lớp học: lớp, hình treo trên tường, bàn ghế

Câu 7 :

Chỉ ra phép liên tưởng trong đoạn trích sau:

“Biết bao danh sĩ đã nhờ sự đọc sách, sự tự học mà khỏi chán đời. […] Những nỗi đau khổ nhờ đó mà bớt nhói.”

(Nguyễn Hiến Lê, Tự học – một thú vui bổ ích)

 • A
  Phép liên tưởng lớp học
 • B
  Phép liên tưởng mùi hương
 • C
  Phép liên tưởng âu sầu
 • D
  Phép liên tưởng quan điểm về kẻ mạnh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về phép liên tưởng

Lời giải chi tiết :

Trường liên tưởng bệnh âu sầu: chán đời – nỗi đau khổ.

Câu 8 :

Chỉ ra phép liên tưởng trong đoạn trích sau:

“Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh phải là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình.”

(Nam Cao, Đời thừa)

 • A
  Phép liên tưởng lớp học
 • B
  Phép liên tưởng mùi hương
 • C
  Phép liên tưởng âu sầu
 • D
  Phép liên tưởng quan điểm về kẻ mạnh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về phép liên tưởng

Lời giải chi tiết :

Trường liên tưởng quan điểm về kẻ mạnh: kẻ giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỉ – kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai mình.

close