Trắc nghiệm Tìm hiểu biện pháp Nói giảm, nói tránh Văn 7 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Nói giảm nói tránh là gì?

 • A
  Là dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự.
 • B
  Là dùng các từ ngữ sử dụng khi miêu tả con người để gọi tên, miêu tả con vật, đồ vật hay sự vật nào đó
 • C
  Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng
 • D
  Là phóng đại quá mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp nói giảm nói tránh

Lời giải chi tiết :

Nói giảm nói tránh là một biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch sự.

Câu hỏi 2 :

Điểm giống nhau giữa nói giảm nói tránh với nói quá là?

 • A
  Đều phóng đại hay khoa trương một sự việc
 • B
  Đều không đi thẳng vào vấn đề mà làm giảm đi tiêu cực
 • C
  Đều đối chiếu sự vật, sự việc, hiện tượng này với sự vật, sự việc, hiện tượng khác có nét tương đồng
 • D
  Đều nói một cách không chính xác về sự việc đã xảy ra

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về biện pháp nói giảm nói tránh

Lời giải chi tiết :

Điểm giống nhau giữa nói giảm nói tránh và nói quá là đều nói một cách không chính xác về sự việc đã xảy ra

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Biện pháp nói giảm nói tránh sẽ phát huy trong những trường hợp nào?

Khi muốn tránh cảm giác đau buồn, sợ hãi, gai người, thô tục, thiếu phần lịch sự

Khi muốn thể hiện sự tôn trọng với người đang đối thoại với mình

Khi muốn thể hiện sự thiếu tôn trọng với người đang đối thoại với mình

Khi muốn nhận xét một cách chân thành, tế nhị, lịch sự và có văn hóa để người nghe dễ dàng tiếp thu

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Khi muốn tránh cảm giác đau buồn, sợ hãi, gai người, thô tục, thiếu phần lịch sự

Khi muốn thể hiện sự tôn trọng với người đang đối thoại với mình

Khi muốn nhận xét một cách chân thành, tế nhị, lịch sự và có văn hóa để người nghe dễ dàng tiếp thu

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Không nên sử dụng nói giảm nói tránh trong những tình huống nào?

Khi thực sự cần phê bình nghiêm khắc, nói thẳng, nói đúng mức độ sự thật với một ai đó đang mắc lỗi

Khi muốn thể hiện sự tôn trọng với người đang đối thoại với mình

Khi muốn tránh cảm giác đau buồn, sợ hãi, gai người, thô tục, thiếu phần lịch sự

Khi cần có được một thông tin khách quan, chính xác, trung thực như biên bản hành chính, biên bản của cuộc họp…

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Khi thực sự cần phê bình nghiêm khắc, nói thẳng, nói đúng mức độ sự thật với một ai đó đang mắc lỗi

Khi cần có được một thông tin khách quan, chính xác, trung thực như biên bản hành chính, biên bản của cuộc họp…

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Xác định câu có sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh:

Anh ấy không bao giờ trở về nữa, mãi mãi nằm lại ở chiến trường B

Con đường mòn chạy thẳng đến tận chân trời

Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Áo bào thay chiếu anh về đất

Sông Mã gầm lên khúc độc hành

Chữ viết của cậu chưa được tròn lắm, hãy cố gắng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Anh ấy không bao giờ trở về nữa, mãi mãi nằm lại ở chiến trường B

Áo bào thay chiếu anh về đất

Sông Mã gầm lên khúc độc hành

Chữ viết của cậu chưa được tròn lắm, hãy cố gắng

close