Trắc nghiệm Phân tích văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn được trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Tôi tài giỏi, bạn cũng thế
 • B
  Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh
 • C
  Bí quyết tay trắng thành triệu phú
 • D
  Nhà giả kim
Câu 2 :

Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! là cuốn sách viết về điều gì?

 • A
  Cách phòng tránh đuối nước
 • B
  Những phương pháp ghi chép hiệu quả
 • C
  Những bài học quý giá trong cuộc sống
 • D
  Những phương pháp học tập tiên tiến
Câu 3 :

Văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn viết về điều gì?

 • A
  Giới thiệu những quy tắc, cách thức mới của hoạt động viết giúp chúng ta có thể ghi chép hiệu quả hơn
 • B
  Giới thiệu những quy tắc, cách thức mới của hoạt động đọc giúp chúng ta có thể đọc nhanh hơn
 • C
  Giới thiệu những quy tắc, cách thức mới của hoạt động bơi giúp chúng ta có thể phòng tránh đuối nước
 • D
  Giới thiệu những quy tắc, bài học trong cuộc sống
Câu 4 :

Trong mục 1 của văn bản, tác giả đã hướng dẫn đọc bằng cách sử dụng đồ vật nào?

 • A
  Thước kẻ
 • B
  Bút mực
 • C
  Bút chì
 • D
  Cục tẩy
Câu 5 :

Theo tác giả, sử dụng bút chì trong việc đọc có tác dụng như thế nào?

 • A
  Giúp tập trung hơn vào việc đọc
 • B
  Điều khiển tốc độ đọc của mắt
 • C
  Cả A và B sai
 • D
  Cả A và B đúng
Câu 6 :

Khi đọc sách, bạn cần lướt qua những từ không … và tìm kiếm những từ khóa ….

Điền vào chỗ … từ ngữ thích hợp.

 • A
  cần thiết / chính yếu
 • B
  chính yếu / quan trọng
 • C
  cần thiết / quan trọng
 • D
  chính yếu / không quan trọng
Câu 7 :

Ở mục 3, khi đọc sách, muốn đọc nhanh bạn không nên để mắt đọc dò từng chữ mà phải làm gì?

 • A
  Mở rộng tầm mắt đọc như “chụp” đồng thời cả một nhóm 5 -7 chữ
 • B
  Cần lướt qua những từ không chính yếu và tìm kiếm những từ khóa quan trọng
 • C
  Hãy dùng một cây bút chì làm vật dẵn mắt bạn qua từng câu văn
 • D
  Sử dụng tai nghe nếu bạn muốn vừa nghe vừa đọc sách ở những nơi cần giữ yêu tĩnh cho người xung quan như trong thư việc chẳng hạn
Câu 8 :

Ngoài việc sử dụng bút chì, tìm kiếm ý chính, mở rộng tầm mắt để đọc thì còn cách nào khác để rèn luyện cho não và mắt bạn đọc nhanh hơn?

 • A
  Chơi thể thao
 • B
  Vẽ tranh
 • C
  Nghe nhạc
 • D
  Chơi đàn
Câu 9 :

Một kĩ năng đọc sách khác mà đa số học sinh không nhận ra đó là gì?

 • A
  Vừa đọc vừa vẽ tranh
 • B
  Đọc phần tóm tắt cuối chương trước
 • C
  Vừa đọc vừa chơi đàn
 • D
  Cả ba đáp án trên
Câu 10 :

Ở mục 6, theo tác giả, nếu bạn chỉ đang đọc được 100 chữ/ phút, bạn phải ép mình đọc được bao nhiêu chữ một phút?

 • A
  500 – 600 chữ/ phút
 • B
  600 – 700 chữ/ phút
 • C
  700 – 800 chữ/phút
 • D
  300 – 400 chữ/phút

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn được trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Tôi tài giỏi, bạn cũng thế
 • B
  Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh
 • C
  Bí quyết tay trắng thành triệu phú
 • D
  Nhà giả kim

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn được trích từ tác phẩm Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!

Câu 2 :

Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! là cuốn sách viết về điều gì?

 • A
  Cách phòng tránh đuối nước
 • B
  Những phương pháp ghi chép hiệu quả
 • C
  Những bài học quý giá trong cuộc sống
 • D
  Những phương pháp học tập tiên tiến

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc thử tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! là cuốn sách viết về những phương pháp học tập tiên tiến

Câu 3 :

Văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn viết về điều gì?

 • A
  Giới thiệu những quy tắc, cách thức mới của hoạt động viết giúp chúng ta có thể ghi chép hiệu quả hơn
 • B
  Giới thiệu những quy tắc, cách thức mới của hoạt động đọc giúp chúng ta có thể đọc nhanh hơn
 • C
  Giới thiệu những quy tắc, cách thức mới của hoạt động bơi giúp chúng ta có thể phòng tránh đuối nước
 • D
  Giới thiệu những quy tắc, bài học trong cuộc sống

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn giới thiệu những quy tắc, cách thức mới của hoạt động đọc giúp chúng ta có thể đọc nhanh hơn

Câu 4 :

Trong mục 1 của văn bản, tác giả đã hướng dẫn đọc bằng cách sử dụng đồ vật nào?

 • A
  Thước kẻ
 • B
  Bút mực
 • C
  Bút chì
 • D
  Cục tẩy

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý phần 1

Lời giải chi tiết :

Trong mục 1 của văn bản, tác giả đã hướng dẫn đọc bằng cách sử dụng một cây bút chì làm vật dẫn đường

Câu 5 :

Theo tác giả, sử dụng bút chì trong việc đọc có tác dụng như thế nào?

 • A
  Giúp tập trung hơn vào việc đọc
 • B
  Điều khiển tốc độ đọc của mắt
 • C
  Cả A và B sai
 • D
  Cả A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn từ “Cách này giúp…” đến “tốc độ đọc nhanh hơn”

Lời giải chi tiết :

Theo tác giả, cách này giúp tập trung hơn vào việc đọc, đồng thời điều khiển tốc độ đọc của mắt.

Câu 6 :

Khi đọc sách, bạn cần lướt qua những từ không … và tìm kiếm những từ khóa ….

Điền vào chỗ … từ ngữ thích hợp.

 • A
  cần thiết / chính yếu
 • B
  chính yếu / quan trọng
 • C
  cần thiết / quan trọng
 • D
  chính yếu / không quan trọng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ mục 2. Tìm kiếm những ý chính và các từ khóa của văn bản

Lời giải chi tiết :

Khi đọc sách, bạn cần lướt qua những từ không chính yếu và tìm kiếm những từ khóa quan trọng.

Câu 7 :

Ở mục 3, khi đọc sách, muốn đọc nhanh bạn không nên để mắt đọc dò từng chữ mà phải làm gì?

 • A
  Mở rộng tầm mắt đọc như “chụp” đồng thời cả một nhóm 5 -7 chữ
 • B
  Cần lướt qua những từ không chính yếu và tìm kiếm những từ khóa quan trọng
 • C
  Hãy dùng một cây bút chì làm vật dẵn mắt bạn qua từng câu văn
 • D
  Sử dụng tai nghe nếu bạn muốn vừa nghe vừa đọc sách ở những nơi cần giữ yêu tĩnh cho người xung quan như trong thư việc chẳng hạn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ mục 3 của văn bản

Lời giải chi tiết :

“Khi đọc sách, muốn đọc nhanh bạn không nên để mắt đọc dò từng chữ. Trái lại hãy cố gắng mở rộng tầm mắt đọc như “chụp” đồng thời cả một nhóm 5 – 7 chữ.”

Câu 8 :

Ngoài việc sử dụng bút chì, tìm kiếm ý chính, mở rộng tầm mắt để đọc thì còn cách nào khác để rèn luyện cho não và mắt bạn đọc nhanh hơn?

 • A
  Chơi thể thao
 • B
  Vẽ tranh
 • C
  Nghe nhạc
 • D
  Chơi đàn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ mục 4 của văn bản

Lời giải chi tiết :

“Khi đọc sách, bạn có thể nghe nhạc không lời có nhịp độ nhanh để rèn luyện cho não và mắt bạn đọc nhanh hơn”

Câu 9 :

Một kĩ năng đọc sách khác mà đa số học sinh không nhận ra đó là gì?

 • A
  Vừa đọc vừa vẽ tranh
 • B
  Đọc phần tóm tắt cuối chương trước
 • C
  Vừa đọc vừa chơi đàn
 • D
  Cả ba đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ mục 5 của văn bản

Lời giải chi tiết :

Một kĩ năng đọc sách khác mà đa số học sinh không nhận ra đó là bao giờ cũng nên đọc phần tóm tắt cuối chương trước khi quay lại đọc từ đầu chương

Câu 10 :

Ở mục 6, theo tác giả, nếu bạn chỉ đang đọc được 100 chữ/ phút, bạn phải ép mình đọc được bao nhiêu chữ một phút?

 • A
  500 – 600 chữ/ phút
 • B
  600 – 700 chữ/ phút
 • C
  700 – 800 chữ/phút
 • D
  300 – 400 chữ/phút

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ mục 6 của văn bản

Lời giải chi tiết :

“Khi bạn tập đọc hiệu quả, di chuyển bút chì nhanh để thúc đẩy mắt bạn phải đọc ở một tốc độ mà bạn thấy khó chịu. Ví dụ, nếu bạn chỉ đang đọc được 100 chữ/phút, bạn phải ép mình đọc được 300 – 400 chữ/phút”

close