Trắc nghiệm Phân tích văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Khi nghe một ai đó trình bày về một vấn đề, bạn cần làm gì để nắm được nội dung bài nói?

 • A
  Nghe kĩ bài nói
 • B
  Không quan tâm bài nói
 • C
  Ghi chép lại ý chính của bài nói
 • D

  A và C đúng

Câu 2 :

Muốn ghi chép sao cho chỉ nhìn một lần là biết trọng tâm nằm ở đâu, bạn có thể sử dụng những cách nào?

 • A
  Phân vùng
 • B
  Chia theo màu sắc
 • C
  Khoanh vùng “trọng tâm”
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 3 :

Văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học do ai sáng tác?

 • A
  A-đam Khu
 • B
  Du Gia Huy
 • C
  Nguyễn Văn Học
 • D
  Nguyễn Trọng An
Câu 4 :

Theo tác giả, có thể sử dụng ít nhất mấy màu sắc để ghi chép nội dung khác nhau?

 • A
  3 màu
 • B
  4 màu
 • C
  5 màu
 • D
  6 màu
Câu 5 :

Dù chỉnh sửa trong giờ hay sau khi tan học, nếu bạn thấy nội dung nào quan trọng, có thể dùng bút màu gạch chân hoặc dùng các kí hiệu đặc biệt như mở ngoặc… để làm gì?

 • A
  Để ghi chú
 • B
  Để cho đẹp
 • C
  Để đánh dấu
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 6 :

Theo mẹo nhỏ của tác giả, trong đoạn văn đã gạch chân, chọn những từ ngữ cần nhấn mạnh bằng cách nào?

 • A
  Gạch chân thêm một đường
 • B
  Tô màu bằng bút dạ quang
 • C
  Cả A và B sai
 • D
  Cả A và B đúng
Câu 7 :

Theo tác giả, thông thường những câu được tô đậm, được viết in hoa; những câu mở đầu, câu kết thúc,… là gì?

 • A
  Là những câu mang từ khóa quan trọng
 • B
  Là câu chủ đề có thể tổng kết khái quát nội dung toàn văn bản
 • C
  A và B đúng
 • D
  A và B sai
Câu 8 :

Trong quá trình soạn và ôn lại bài, muốn biết mình đã thật sự nắm được trọng tâm bài học hay chưa, em có thể làm gì?

 • A
  Tìm từ khóa và câu chủ đề
 • B
  Tự đặt câu hỏi và trả lời
 • C
  Đánh dấu những nội dung mà thầy, cô giáo nhấn mạnh “quan trọng” hay giảng đi giảng lại nhiều lần
 • D
  Dùng sơ đồ tóm tắt lại những kiến thức đã học

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Khi nghe một ai đó trình bày về một vấn đề, bạn cần làm gì để nắm được nội dung bài nói?

 • A
  Nghe kĩ bài nói
 • B
  Không quan tâm bài nói
 • C
  Ghi chép lại ý chính của bài nói
 • D

  A và C đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, liên hệ ý kiến của bản thân

Lời giải chi tiết :

Khi nghe một ai đó trình bày về một vấn đề, bạn cần lắng nghe và ghi chép lại ý chính để nắm được nội dung bài nói

Câu 2 :

Muốn ghi chép sao cho chỉ nhìn một lần là biết trọng tâm nằm ở đâu, bạn có thể sử dụng những cách nào?

 • A
  Phân vùng
 • B
  Chia theo màu sắc
 • C
  Khoanh vùng “trọng tâm”
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Muốn ghi chép sao cho chỉ nhìn một lần là biết trọng tâm nằm ở đâu, bạn có thể sử dụng một trong những cách: phân vùng, chia theo màu sắc, khoanh vùng “trọng tâm”

Câu 3 :

Văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học do ai sáng tác?

 • A
  A-đam Khu
 • B
  Du Gia Huy
 • C
  Nguyễn Văn Học
 • D
  Nguyễn Trọng An

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học do Du Gia Huy sáng tác

Câu 4 :

Theo tác giả, có thể sử dụng ít nhất mấy màu sắc để ghi chép nội dung khác nhau?

 • A
  3 màu
 • B
  4 màu
 • C
  5 màu
 • D
  6 màu

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ mục 2 phần A của văn bản

Lời giải chi tiết :

Dùng bút màu để ghi chép những nội dung có ý nghĩa khác nhau, như vậy chỉ cần nhìn một lần là biết trọng tâm nằm ở đâu. Ví dụ: dùng bút đen để ghi kiến thức trên bảng, bút xanh để ghi lại lời giảng của thầy cô giáo, bút đỏ để ghi trọng tâm mà thầy cô giáo nhấn mạnh => 3 màu

Câu 5 :

Dù chỉnh sửa trong giờ hay sau khi tan học, nếu bạn thấy nội dung nào quan trọng, có thể dùng bút màu gạch chân hoặc dùng các kí hiệu đặc biệt như mở ngoặc… để làm gì?

 • A
  Để ghi chú
 • B
  Để cho đẹp
 • C
  Để đánh dấu
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ mục 3 phần A của văn bản

Lời giải chi tiết :

Dù chỉnh sửa trong giờ hay sau khi tan học, nếu bạn thấy nội dung nào quan trọng, có thể dùng bút màu gạch chân hoặc dùng các kí hiệu đặc biệt như mở ngoặc… để đánh dấu.

Câu 6 :

Theo mẹo nhỏ của tác giả, trong đoạn văn đã gạch chân, chọn những từ ngữ cần nhấn mạnh bằng cách nào?

 • A
  Gạch chân thêm một đường
 • B
  Tô màu bằng bút dạ quang
 • C
  Cả A và B sai
 • D
  Cả A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc mục mẹo nhỏ trong phần A của văn bản

Lời giải chi tiết :

Theo mẹo nhỏ của tác giả, trong đoạn văn đã gạch chân, chọn những từ ngữ cần nhấn mạnh bằng cách gạch chân thêm một đường hoặc tô màu bằng bút da quang

Câu 7 :

Theo tác giả, thông thường những câu được tô đậm, được viết in hoa; những câu mở đầu, câu kết thúc,… là gì?

 • A
  Là những câu mang từ khóa quan trọng
 • B
  Là câu chủ đề có thể tổng kết khái quát nội dung toàn văn bản
 • C
  A và B đúng
 • D
  A và B sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ mục 2 phần B của văn bản

Lời giải chi tiết :

Thông thường những câu được tô đậm, được viết in hoa; những câu mở đầu, câu kết thúc,… chính là những câu mang từ khóa quan trọng hoặc là câu chủ đề có thể tổng kết khái quát nội dung toàn văn bản.

Câu 8 :

Trong quá trình soạn và ôn lại bài, muốn biết mình đã thật sự nắm được trọng tâm bài học hay chưa, em có thể làm gì?

 • A
  Tìm từ khóa và câu chủ đề
 • B
  Tự đặt câu hỏi và trả lời
 • C
  Đánh dấu những nội dung mà thầy, cô giáo nhấn mạnh “quan trọng” hay giảng đi giảng lại nhiều lần
 • D
  Dùng sơ đồ tóm tắt lại những kiến thức đã học

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ mục 3 phần B của văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong quá trình soạn và ôn lại bài, muốn biết mình đã thật sự nắm được trọng tâm bài học hay chưa, bạn có thể sắm nhiều vai vừa là thầy, cô giáo vừa là học trò, tự đặt ra câu hỏi và tự mình trả lời

close