Trắc nghiệm Tìm hiểu nhà văn Pao-lo Cau-ê-lô Văn 7 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đâu là năm sinh của nhà văn Pao-lo Cau-ê-lô?

 • A
  1946
 • B
  1947
 • C
  1948
 • D
  1949

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của tác giả

Lời giải chi tiết :

Pao-lo Cau-ê-lô sinh ngày 24/08/1947

Câu hỏi 2 :

Tác giả Pao-lo Cau-ê-lô là người nước nào?

 • A
  Mỹ
 • B
  Anh
 • C
  Nga
 • D
  Bra-xin

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Pao-lo Cau-ê-lô sinh tại Rio de Janeiro, Bra-xin

Câu hỏi 3 :

Pao-lo Cau-ê-lô bắt đầu soạn nhạc pop năm bao nhiêu?

 • A
  1972
 • B
  1973
 • C
  1974
 • D
  1975

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của tác giả

Lời giải chi tiết :

Pao-lo Cau-ê-lô học đại học trường luật, nhưng đã bỏ học năm 1970 để du lịch qua Mexico, Peru, Bolivia, Chile, Châu Âu và Bắc Phi. Hai năm sau, ông trở về Bra-xin và bắt đầu soạn lời nhạc pop.

Câu hỏi 4 :

Ông bị bắt giam một thời gian ngắn vì những hoạt động chống lại chế độ độc tài thời đó ở Bra-xin năm bao nhiêu?

 • A
  1972
 • B
  1973
 • C
  1974
 • D
  1975

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 1974, ông bị bắt giam một thời gian ngắn vì những hoạt động chống lại chế độ độc tài thời đó ở Bra-xin

Câu hỏi 5 :

Sách của ông đã bán ra khoảng bao nhiêu bản trên 150 nước và được dịch ra 56 thứ tiếng?

 • A
  85 triệu bản
 • B
  86 triệu bản
 • C
  87 triệu bản
 • D
  88 triệu bản

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Sách của ông đã bán ra hơn 86 triệu bản trên 150 nước và được dịch ra 56 thứ tiếng

Câu hỏi 6 :

Pao-lo Cau-ê-lô được đề cử cho giải Văn chương Dublin IMPAC Quốc tế với tác phẩm nào?

 • A
  Nhà giả kim
 • B
  Qủy dữ và nàng Prym
 • C
  Phù thủy phố Portobello
 • D
  Veronika quyết chết

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Pao-lo Cau-ê-lô được đề cử cho giải Văn chương Dublin IMPAC Quốc tế với tác phẩm Veronika quyết chết

Câu hỏi 7 :

Ông được xem là tác giả viết tiếng nào bán chạy nhất mọi thời đại?

 • A
  Bồ Đào Nha
 • B
  Anh
 • C
  Trung
 • D
  Nhật

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông được xem là tác giả viết tiếng Bồ Đào Nha bán chạy nhất mọi thời đại

Câu hỏi 8 :

Đâu không phải sáng tác của Pao-lo Cau-ê-lô?

 • A
  Nhà giả kim
 • B
  O Zahie – Nỗi ám ảnh
 • C
  Thiên mã
 • D
  Qủy dữ và nàng Prym

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thiên mã không phải sáng tác của Pao-lo Cau-ê-lô mà của Hà Thủy Nguyên

close