Trắc nghiệm Tìm hiểu nhà văn Pao-lo Cau-ê-lô Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của nhà văn Pao-lo Cau-ê-lô?

 • A
  1946
 • B
  1947
 • C
  1948
 • D
  1949
Câu 2 :

Tác giả Pao-lo Cau-ê-lô là người nước nào?

 • A
  Mỹ
 • B
  Anh
 • C
  Nga
 • D
  Bra-xin
Câu 3 :

Pao-lo Cau-ê-lô bắt đầu soạn nhạc pop năm bao nhiêu?

 • A
  1972
 • B
  1973
 • C
  1974
 • D
  1975
Câu 4 :

Ông bị bắt giam một thời gian ngắn vì những hoạt động chống lại chế độ độc tài thời đó ở Bra-xin năm bao nhiêu?

 • A
  1972
 • B
  1973
 • C
  1974
 • D
  1975
Câu 5 :

Sách của ông đã bán ra khoảng bao nhiêu bản trên 150 nước và được dịch ra 56 thứ tiếng?

 • A
  85 triệu bản
 • B
  86 triệu bản
 • C
  87 triệu bản
 • D
  88 triệu bản
Câu 6 :

Pao-lo Cau-ê-lô được đề cử cho giải Văn chương Dublin IMPAC Quốc tế với tác phẩm nào?

 • A
  Nhà giả kim
 • B
  Qủy dữ và nàng Prym
 • C
  Phù thủy phố Portobello
 • D
  Veronika quyết chết
Câu 7 :

Ông được xem là tác giả viết tiếng nào bán chạy nhất mọi thời đại?

 • A
  Bồ Đào Nha
 • B
  Anh
 • C
  Trung
 • D
  Nhật
Câu 8 :

Đâu không phải sáng tác của Pao-lo Cau-ê-lô?

 • A
  Nhà giả kim
 • B
  O Zahie – Nỗi ám ảnh
 • C
  Thiên mã
 • D
  Qủy dữ và nàng Prym

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của nhà văn Pao-lo Cau-ê-lô?

 • A
  1946
 • B
  1947
 • C
  1948
 • D
  1949

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của tác giả

Lời giải chi tiết :

Pao-lo Cau-ê-lô sinh ngày 24/08/1947

Câu 2 :

Tác giả Pao-lo Cau-ê-lô là người nước nào?

 • A
  Mỹ
 • B
  Anh
 • C
  Nga
 • D
  Bra-xin

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác giả Pao-lo Cau-ê-lô sinh tại Rio de Janeiro, Bra-xin

Câu 3 :

Pao-lo Cau-ê-lô bắt đầu soạn nhạc pop năm bao nhiêu?

 • A
  1972
 • B
  1973
 • C
  1974
 • D
  1975

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của tác giả

Lời giải chi tiết :

Pao-lo Cau-ê-lô học đại học trường luật, nhưng đã bỏ học năm 1970 để du lịch qua Mexico, Peru, Bolivia, Chile, Châu Âu và Bắc Phi. Hai năm sau, ông trở về Bra-xin và bắt đầu soạn lời nhạc pop.

Câu 4 :

Ông bị bắt giam một thời gian ngắn vì những hoạt động chống lại chế độ độc tài thời đó ở Bra-xin năm bao nhiêu?

 • A
  1972
 • B
  1973
 • C
  1974
 • D
  1975

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 1974, ông bị bắt giam một thời gian ngắn vì những hoạt động chống lại chế độ độc tài thời đó ở Bra-xin

Câu 5 :

Sách của ông đã bán ra khoảng bao nhiêu bản trên 150 nước và được dịch ra 56 thứ tiếng?

 • A
  85 triệu bản
 • B
  86 triệu bản
 • C
  87 triệu bản
 • D
  88 triệu bản

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Sách của ông đã bán ra hơn 86 triệu bản trên 150 nước và được dịch ra 56 thứ tiếng

Câu 6 :

Pao-lo Cau-ê-lô được đề cử cho giải Văn chương Dublin IMPAC Quốc tế với tác phẩm nào?

 • A
  Nhà giả kim
 • B
  Qủy dữ và nàng Prym
 • C
  Phù thủy phố Portobello
 • D
  Veronika quyết chết

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Pao-lo Cau-ê-lô được đề cử cho giải Văn chương Dublin IMPAC Quốc tế với tác phẩm Veronika quyết chết

Câu 7 :

Ông được xem là tác giả viết tiếng nào bán chạy nhất mọi thời đại?

 • A
  Bồ Đào Nha
 • B
  Anh
 • C
  Trung
 • D
  Nhật

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông được xem là tác giả viết tiếng Bồ Đào Nha bán chạy nhất mọi thời đại

Câu 8 :

Đâu không phải sáng tác của Pao-lo Cau-ê-lô?

 • A
  Nhà giả kim
 • B
  O Zahie – Nỗi ám ảnh
 • C
  Thiên mã
 • D
  Qủy dữ và nàng Prym

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thiên mã không phải sáng tác của Pao-lo Cau-ê-lô mà của Hà Thủy Nguyên

close