Trắc nghiệm Vài nét về tác gủa Vũ Hùng Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nhà văn Vũ Hùng quê tại đâu?

 • A

  Hà Nam

 • B

  Hà Tĩnh

 • C

  Hà Nội

 • D

  Ninh Bình

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đâu là năm sinh của nhà văn Vũ Hùng?

 • A

  1930

 • B

  1931

 • C

  1932

 • D

  1933

Câu 3 :

Nhà văn Vũ Hùng nhập ngũ năm bao nhiêu?

 • A

  1947

 • B

  1948

 • C

  1949

 • D

  1950

Câu 4 :

Ông từng là phóng viên Khoa học kĩ thuật của báo nào?

 • A

  An ninh thủ đô

 • B

  Hà Nội mới

 • C

  Quân đội nhân dân

 • D

  Phòng không – không quân

Câu 5 :

Vũ Hùng từng giữ chức vụ gì trong Vụ hợp tác Quốc tế – Bộ văn hóa?

 • A

  Vụ trưởng

 • B

  Giám đốc

 • C

  Thư ký

 • D

  Bí thư

Câu 6 :

Vũ Hùng định cư tại Pháp năm bao nhiêu và trở về Việt Nam năm bao nhiêu?

 • A

  1986 - 2014

 • B

  1986 - 2014

 • C

  1988 - 2013

 • D

  1989 - 2014

Câu 7 :

Đâu không phải là sáng tác của nhà văn Vũ Hùng?

 • A

  Mùa săn trên núi

 • B

  Sống giữa bầy voi

 • C

  Người quản tượng và con voi chiến sĩ

 • D

  Những ngôi sao xa xôi

Câu 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Vũ Hùng thường sáng tác về chủ đề gì?

Thiên nhiên, rừng núi

Tình yêu nam nữ

Động vật

Phong tục tập quán của đồng bào Tây Nguyên

Quãng thời gian quân ngũ

Phong tục tập quán của các dân tộc Việt, Lào chung sống trên dải đường Trường Sơn

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhà văn Vũ Hùng quê tại đâu?

 • A

  Hà Nam

 • B

  Hà Tĩnh

 • C

  Hà Nội

 • D

  Ninh Bình

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Vũ Hùng quê tại làng Láng Cầu Giấy, Hà Nội

Câu 2 :

Đâu là năm sinh của nhà văn Vũ Hùng?

 • A

  1930

 • B

  1931

 • C

  1932

 • D

  1933

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Vũ Hùng sinh năm 1931

Câu 3 :

Nhà văn Vũ Hùng nhập ngũ năm bao nhiêu?

 • A

  1947

 • B

  1948

 • C

  1949

 • D

  1950

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Vũ Hùng nhập ngũ năm 1950

Câu 4 :

Ông từng là phóng viên Khoa học kĩ thuật của báo nào?

 • A

  An ninh thủ đô

 • B

  Hà Nội mới

 • C

  Quân đội nhân dân

 • D

  Phòng không – không quân

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Ông từng là phóng viên Khoa học kĩ thuật của báo Quân đội nhân dân

Câu 5 :

Vũ Hùng từng giữ chức vụ gì trong Vụ hợp tác Quốc tế – Bộ văn hóa?

 • A

  Vụ trưởng

 • B

  Giám đốc

 • C

  Thư ký

 • D

  Bí thư

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Vũ Hùng nguyên là Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế – Bộ văn hóa

Câu 6 :

Vũ Hùng định cư tại Pháp năm bao nhiêu và trở về Việt Nam năm bao nhiêu?

 • A

  1986 - 2014

 • B

  1986 - 2014

 • C

  1988 - 2013

 • D

  1989 - 2014

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Vũ Hùng định cư tại Pháp năm 1989 và trở về Việt Nam sinh sống vào tháng 5/2014

Câu 7 :

Đâu không phải là sáng tác của nhà văn Vũ Hùng?

 • A

  Mùa săn trên núi

 • B

  Sống giữa bầy voi

 • C

  Người quản tượng và con voi chiến sĩ

 • D

  Những ngôi sao xa xôi

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Những ngôi sao xa xôi không phải là sáng tác của nhà văn Vũ Hùng mà là của Lê Minh Khuê

Câu 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Vũ Hùng thường sáng tác về chủ đề gì?

Thiên nhiên, rừng núi

Tình yêu nam nữ

Động vật

Phong tục tập quán của đồng bào Tây Nguyên

Quãng thời gian quân ngũ

Phong tục tập quán của các dân tộc Việt, Lào chung sống trên dải đường Trường Sơn

Đáp án

Thiên nhiên, rừng núi

Động vật

Quãng thời gian quân ngũ

Phong tục tập quán của các dân tộc Việt, Lào chung sống trên dải đường Trường Sơn

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Vũ Hùng thường sáng tác về chủ đề: Thiên nhiên, rừng núi, động vật, quãng thời gian quân ngũ và phong tục tập quán của các dân tộc Việt, Lào chung sống trên dải đường Trường Sơn

close