Trắc nghiệm Phân tích văn bản Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất Văn 7 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Các câu tục ngữ trong văn bản cùng nói về điều gì?

 • A
  Con người và xã hội
 • B
  Thời tiết
 • C
  Vấn đề đời sống
 • D
  Lao động sản xuất

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các câu tục ngữ, chú ý nhan đề

Lời giải chi tiết :

Các câu tục ngữ trong văn bản cùng nói về những kinh nghiệm thời tiết

Câu hỏi 2 :

“Hoa đất” trong câu tục ngữ “Mưa thấng Tư hư đất, mưa tháng Ba hoa đất” được hiểu như thế nào?

 • A
  Bông hoa ở dưới đất
 • B
  Những gì tinh túy, đẹp đẽ, quý giá nhất được kết tinh từ trời đất, mạch nguồn của sự sống
 • C
  A và B đúng
 • D
  A và B sai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và xác định nội dung

Lời giải chi tiết :

“Hoa đất” trong câu trên được hiểu là những gì tinh túy, đẹp đẽ, quý giá nhất được kết tinh từ trời đất, mạch nguồn của sự sống

Câu hỏi 3 :

Xác định biện pháp tu từ trong câu tục ngữ số 6.

“Lúa chiêm nép ở đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên”

 • A
  So sánh
 • B
  Ẩn dụ
 • C
  Nhân hóa
 • D
  Hoán dụ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đọc câu tục ngữ số 6, xác định biện pháp tu từ

Lời giải chi tiết :

- Biện pháp tu từ Nhân hóa: “nép”, “phất cờ”

- Tác dụng: Nhân hóa sự vật “lúa chiêm” cũng có những hành động, cử chỉ giống con người. Khiến cho câu thơ, hình ảnh thơ trở nên gần gũi, sinh động, giàu sức gợi hình, gợi cảm. Khiến cho sự vật trở nên thân thuộc, gần gũi với con người hơn.

Câu hỏi 4 :

Ý nghĩa của các câu tục ngữ trong bài là gì?

 • A
  Giúp dự báo về tình hình thời tiết trong thời kì khác nhau để có phương án xử lý kịp thời
 • B
  Giúp chúng ta học cách yêu thương mọi người
 • C
  Giúp chúng ta nhìn nhận, đánh giá một con người
 • D
  Giúp người nông dân hiểu thêm về giá trị của đất và của các yếu tố khác trong lao động sản xuất

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung các câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Các câu tục ngữ trong bài giúp người nông dân hiểu thêm về giá trị của đất và của các yếu tố khác trong lao động sản xuất

Câu hỏi 5 :

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Tấc … tấc …”

 • A
  nước / vàng
 • B
  đất / vàng
 • C
  giống / vàng
 • D
  đất / nước

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Tấc đất tấc vàng

Câu hỏi 6 :

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Người đẹp vì …, lúa tốt vì …”

 • A
  vàng / phân
 • B
  vàng / giống
 • C
  lụa / giống
 • D
  lụa / phân

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân

Câu hỏi 7 :

Điền vào chỗ … từ còn thiếu trong câu sau:

“Mưa tháng … hư đất, mưa tháng … hoa đất”

 • A
  Tư / Ba
 • B
  Ba / Tư
 • C
  Năm / Mười
 • D
  Giêng / Hai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung câu tục ngữ

Lời giải chi tiết :

Mưa tháng hư đất, mưa tháng Ba hoa đất

Câu hỏi 8 :

Hai câu tục ngữ 1 và 6 có gì khác so với các câu tục ngữ còn lại?

 • A
  Câu tục ngữ số 1 rất ít, chỉ gồm bốn chữ
 • B
  Câu tục ngữ số 6 là câu lục bát, nhiều hơn so với các câu còn lại
 • C
  Cả hai câu là một đoạn văn dài
 • D
  A và B đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại câu tục ngữ, chú ý đặc điểm của từng câu

Lời giải chi tiết :

Về hình thức, hai câu tục ngữ 1 và 6 khác biệt với các câu 2, 3, 4, 5 là:

Số lượng chữ ở câu tục ngữ số 1 rất ít, chỉ gồm bốn chữ còn câu tục ngữ số 6 là câu lục bát, nhiều hơn so với những câu còn lại.

close