Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng Văn 7 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng được trích từ đâu?

 • A
  Bình giảng ca dao
 • B
  Hoa dọc chiến hào
 • C
  Chiếc lá cuối cùng
 • D
  Tác phẩm văn học trong nhà trường - Những vấn đề trao đổi, tập 3

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng được trích từ Tác phẩm văn học trong nhà trường - Những vấn đề trao đổi, tập 3

Câu hỏi 2 :

Văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng được chia thành mấy phần?

 • A
  2 phần
 • B
  3 phần
 • C
  4 phần
 • D
  5 phần

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng được chia thành 3 phần:

- Phần 1 (từ đầu đến “nhiều ấn tượng cho bạn đọc”): Giới thiệu truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng

- Phần 2 (tiếp theo đến “chủ đề của truyện ngắn này”): Phân tích sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng

- Phần 3 (còn lại): Khẳng định ý nghĩa của truyện Chiếc lá cuối cùng

Câu hỏi 3 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng là gì?

 • A
  Tự sự
 • B
  Thuyết minh
 • C
  Nghị luận
 • D
  Miêu tả

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Chú ý ngôn ngữ, giọng điệu của văn bản

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng là nghị luận

Câu hỏi 4 :

Tác giả Minh Khuê đã khẳng định truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng là truyện ngắn như thế nào?

 • A
  Là truyện ngắn đặc sắc và hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng
 • B
  Nổi tiếng nhất của nhà văn Ô Hen-ri
 • C
  Là truyện ngắn cảm động nhất
 • D
  Là truyện ngắn bi thương nhất

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Chú ý phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác giả Minh Khuê đã khẳng định truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng là truyện ngắn đặc sắc và hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng cho bạn đọc

Câu hỏi 5 :

Theo Minh Khuê, sức hấp dẫn của truyện trước hết đến từ đâu?

 • A
  Chi tiết Giôn-xi bị bệnh
 • B
  Chi tiết Xu lo lắng cho Giôn-xi
 • C
  Chi tiết chiếc lá cuối cùng
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Trước hết, sức hấp dẫn của truyện đến từ chi tiết chiếc lá cuối cùng

Câu hỏi 6 :

Theo Minh Khuê, bên cạnh chi tiết chiếc lá cuối cùng, sức hấp dẫn của truyện còn đến từ đâu?

 • A
  Chi tiết Giôn-xi bị bệnh
 • B
  Kết thúc hết sức bất ngờ
 • C
  Chi tiết Xu lo lắng cho Giôn-xi
 • D
  Tất cả đáp áp trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Sức hấp dẫn của truyện còn đến từ kết thúc hết sức bất ngờ

Câu hỏi 7 :

Theo Minh Khuê, hành động cao cả của cụ Bơ-mơn đã chứng minh điều gì?

 • A
  Tình yêu thương bao giờ cũng đòi hỏi một sự dũng cảm
 • B
  Tình yêu thương bao giờ cũng đòi hỏi một sự trung thực
 • C
  Tình yêu thương bao giờ cũng đòi hỏi một sự nhân hậu
 • D
  Tình yêu thương bao giờ cũng đòi hỏi một sự hi sinh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Hành động cao cả của cụ Bơ-mơn đã chứng minh rằng: tìn yêu thương bao giờ cũng đòi hỏi một sự hi sinh – một sự hi sinh thầm lặng

Câu hỏi 8 :

Theo Minh Khuê, từ bức tranh vẽ chiếc lá cuối cùng, Ô Hen-ri muốn gửi đến người đọc thông điệp gì?

 • A
  Chiếc lá bình dị là một tác phẩm nghệ thuật
 • B
  Một kiệt tác được kết tinh cao độ từ tình yêu thương con người
 • C
  Niềm say mê sáng tạo đến quên mình của cụ họa sĩ Bơ-mơn
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Chú ý đoạn cuối của văn bản

Lời giải chi tiết :

Từ bức tranh vẽ chiếc lá cuối cùng, Ô Hen-ri như muốn gửi đến người đọc thông điệp: Chiếc lá bình dị không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn xứng danh là một kiệt tác bởi nó được kết tinh cao độ từ tình yêu thương con người và niềm say mê sáng tạo đến quên mình của cụ họa sĩ Bơ-mơn.

Câu hỏi 9 :

Theo Minh Khuê, điều gì là yếu tố quyết định một phần quan trọng trong sự sống của con người?

 • A
  Tính trung thực
 • B
  Sự lạc quan
 • C
  Lòng nhân hậu
 • D
  Lòng dũng cảm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Chú ý đoạn cuối của văn bản

Lời giải chi tiết :

Sự lạc quan yêu đời là yếu tố quyết định một phần quan trọng trong sự sống của con người

Câu hỏi 10 :

Theo Minh Khuê, bức tranh đã thức dậy điều gì ở Giôn-xi?

 • A
  Niềm tin vào cuộc sống
 • B
  Sự tuyệt vọng về cuộc sống
 • C
  Ước mơ về một lẽ công bằng trong xã hội
 • D
  Ước mơ về một cuộc sống giàu có hơn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Chú ý đoạn cuối của văn bản

Lời giải chi tiết :

Bức tranh đã thức dậy ở Giôn-xi niềm tin vào cuộc sống

close