Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Cốm Vòng Văn 7 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Văn bản Cốm Vòng được trích từ tác phẩm?

 • A
  Thương nhớ Mười Hai
 • B
  Miếng lạ miền Nam
 • C
  Miếng ngon Hà Nội
 • D
  Lọ Văn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Cốm Vòng thuộc chương 8 trong Miếng ngon Hà Nội (1952)

Câu hỏi 2 :

Tác phẩm Món ngon Hà Nội nói về điều gì?

 • A
  Giới thiệu những món ăn lạ của miền Nam cũng như cảm nhận, tâm tình và kỷ niệm của tác giả với miền Nam thông qua các món ăn.
 • B
  Giới thiệu mười lăm món ăn đặc sản của Hà Nội cũng như cảm nhận, tâm tình và kỷ niệm của tác giả với Hà Nội thông qua các món ăn.
 • C
  Tâm hồn tinh tế của nhà thơ Vũ Bằng
 • D
  Cả 3 đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách báo, internet hoặc tìm đọc tham khảo

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Món ngon Hà Nội là một tác phẩm bút ký tập trung giới thiệu mười lăm món ăn đặc sản của Hà Nội cũng như cảm nhận, tâm tình và kỷ niệm của tác giả với Hà Nội thông qua các món ăn.

Câu hỏi 3 :

Thể loại của văn bản Cốm Vòng là gì?

 • A
  Du ký
 • B
  Hồi ký
 • C
  Tiểu thuyết
 • D
  Tùy bút

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Chú ý ngôn ngữ, giọng điệu văn bản

Lời giải chi tiết :

Thể loại của văn bản Cốm Vòng là tùy bút

Câu hỏi 4 :

Văn bản Cốm Vòng sử dụng ngôi kể nào?

 • A
  Ngôi thứ nhất
 • B
  Ngôi thứ hai
 • C
  Ngôi thứ ba
 • D
  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Chú ý ngôn ngữ, giọng điệu văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Cốm Vòng sử dụng ngôi kể thứ nhất

Câu hỏi 5 :

Theo Vũ Bằng, sản phẩm gì của đất nước thương yêu mà biểu dương được tinh thần của những cuộc nhân duyên giữa trai gái?

 • A
  Hồng và cau
 • B
  Cau và cốm
 • C
  Hồng và cốm
 • D
  Hồng, cốm, cau

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

Theo Vũ Bằng, sản phẩm của đất nước thương yêu mà biểu dương được tinh thần của những cuộc nhân duyên giữa trai gái là hồng và cốm

Câu hỏi 6 :

Trong văn bản, chỉ thôn nào của làng Vòng là sản xuất được cốm quý?

 • A
  Thôn Vòng Tiền và thôn Vòng Sở
 • B
  Thôn Vòng Trung và thôn Vòng Hậu
 • C
  Thôn Vòng Trung và thôn Vòng Tiền
 • D
  Thôn Vòng Hậu và thông Vòng Sở

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn từ “Dù sao, ta cũng nên biết rằng” đến “cốm quý”

Lời giải chi tiết :

“Dù sao, ta cũng nên biết rằng làng Vòng (ở cách Hà Nội độ sau, bảy cây số) chia ra làm bốn thôn là Vòng Tiền, Vòng Hậu, Vòng Sở, Vòng Trung; nhưng chỉ có hai thôn Vòng Hậu và Vòng Sở là sản xuất được cốm quý

Câu hỏi 7 :

Trong văn bản, người làng Vòng đi ngắt lúa về và nội trong bao nhiêu tiếng đồng hồ phải bắt tay vào việc chế hóa hạt thóc ra thành cốm?

 • A
  Bảy tiếng đồng hồ
 • B
  Mười tiếng đồng hồ
 • C
  Mười hai tiếng đồng hồ
 • D
  Hai mươi bốn tiếng đồng hồ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản, người làng Vòng đi ngắt lúa về và nội trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ phải bắt tay vào việc chế hóa hạt thóc ra thành cốm.

Câu hỏi 8 :

Theo Vũ Bằng, lúa ngắt đem ở cánh đồng về kị nhất là gì?

 • A
  Vò
 • B
  Đập
 • C
  A và B sai
 • D
  A và B đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản từ “Lúa ngắt đem ở cánh đồng về” đến “những nồi rang”

Lời giải chi tiết :

Lúa ngắt đem ở cánh đồng về, kị nhất là không được vò hay đập

Câu hỏi 9 :

Công việc xay, giã cốm phải như thế nào?

 • A
  Chày giã không được nặng quá
 • B
  Phải giã đều tay, không được giã chậm vì cốm sẽ nguội đi
 • C
  Đảo từ dưới lên, từ trên xuống cho đều, không lỏi
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản từ “Công việc xay, giã” đến “không lỏi”

Lời giải chi tiết :

Công việc xay, giã cũng cần phải gượng nhẹ, chu đáo như vậy: chày giã không được nặng quá, mà giã thì phải đều tay, không được chậm vì cốm sẽ nguội đi, thứ nhất là phải đảo từ dưới lên, từ trên xuống cho đều, không lỏi

Câu hỏi 10 :

Người ta thường lấy lá gì để gói cốm

 • A
  Lá rong
 • B
  Lá sen
 • C
  Là khoai
 • D
  Lá dứa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Người ta thường gói cốm trong lá sen

close