Trắc nghiệm Tìm hiểu nhà văn Nguyễn Ngọc Tư Văn 7 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1974
 • B
  1975
 • C
  1976
 • D
  1977

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin nhà văn hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976

Câu hỏi 2 :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư quê ở đâu?

 • A
  Bến Tre
 • B
  Sóc Trăng
 • C
  Bình Dương
 • D
  Cà Mau

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin nhà văn hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư quê ở xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Câu hỏi 3 :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp?

 • A
  Trí thức
 • B
  Nông dân
 • C
  Địa chủ
 • D
  Nô lệ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin nhà văn hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh ra trong một gia đình nông dân

Câu hỏi 4 :

Nguyễn Ngọc Tư là một nhà văn, thành viên Hội?

 • A
  Hội Nhà văn Việt Nam
 • B
  Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
 • C
  Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
 • D
  Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin nhà văn hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Ngọc Tư là một nhà văn, thành viên Hội Nhà văn Việt Nam

Câu hỏi 5 :

Nguyễn Ngọc Tư thường viết về đề tài gì?

 • A
  Viết về tình bạn ở đồng quê
 • B
  Viết về xã hội Việt Nam vào những năm 40 đang xáo trộn, quằn quại trong chặng cuối của quá trình bần cùng hóa
 • C
  Viết về phong tục tập quán của các đồng bào dân tộc thiểu số
 • D
  Viết về sức sống bất diệt, khả năng trỗi dậy vô tận của con người

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin nhà văn hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư thường viết về tình bạn ở đồng quê

Câu hỏi 6 :

Đâu không phải sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư?

 • A
  Ngọn đèn không tắt
 • B
  Cánh đồng bất tận
 • C
  Hai cây phong
 • D
  Ông ngoại

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin nhà văn hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Hai cây phong không phải sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư

close