Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Cách gọt củ hoa thủy tiên Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Theo văn bản, người Hà Nội thường cầu kì trong cách chơi hoa ngày Tết, cầu kì nhất phải kể đến cách chơi hoa gì?

 • A
  Hoa sen
 • B
  Hoa rơn
 • C
  Hoa thủy tiên
 • D
  Hoa hồng
Câu 2 :

Vì sao bẵng mấy mươi năm, thú chơi hoa thủy tiên biến mất, nghề chơi hoa cũng chẳng còn?

 • A
  Việc chăm hoa thủy tiên rất mực tỉ mỉ, công phu
 • B
  Hoa thủy tiên ngày càng hiếm
 • C
  Không có hoa thủy tiên đẹp để chơi
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 3 :

Theo văn bản, cứ sắp sang tháng nào thì bắt đầu mùa gọt thủy tiên?

 • A
  Tháng Ba
 • B
  Tháng Hai
 • C
  Tháng Giêng
 • D
  Tháng Chạp
Câu 4 :

Để gọt thủy tiên, cần chuẩn bị những gì?

 • A
  Dụng cụ cắt tỉa gọt
 • B
  Củ thủy tiên
 • C
  Đất xốp
 • D
  A và B đúng
Câu 5 :

Vì sao phải gọt thủy tiên khi lá, giò hoa mới là những mầm vẫn đang ngủ yên trong củ?

 • A
  Sợ sâu sẽ ăn hết lá, giò hoa
 • B
  Nếu không “tác động” sớm, từ trước khi những cái mầm nhú lên, thì tất cả lá, giò hoa, đều lên thẳng đuỗn như những mớ hành
 • C
  Lúc đó là lúc thủy tiên đẹp nhất, tươi nhất
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 6 :

Việc “thúc”, “hãm” thủy tiên phải dựa vào yếu tố nào?

 • A
  Nước
 • B
  Đất
 • C
  Thời tiết
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 7 :

Bát thủy tiên được coi là đẹp khi nào?

 • A
  Khi đạt đến “tam phẩm”
 • B
  Khi đạt đến “nhất phẩm”
 • C
  Khi đạt đến “ngũ phẩm”
 • D
  Khi đạt đến “tứ phẩm”
Câu 8 :

Theo nghệ nhân Nguyễn Phú Cường, cái đẹp nhất của thủy tiên là gì?

 • A
  Là đẹp hoa, đẹp lá, đẹp rễ, đẹp thân và tổng thể dáng thế hài hòa
 • B
  Là cái đẹp khi người ta chăm hoa, để rồi rèn tâm tính của chính mình
 • C
  Là vận dụng cả kĩ thuật lẫn kinh nghiệm, khéo léo, tinh xảo
 • D
  Tất cả đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Theo văn bản, người Hà Nội thường cầu kì trong cách chơi hoa ngày Tết, cầu kì nhất phải kể đến cách chơi hoa gì?

 • A
  Hoa sen
 • B
  Hoa rơn
 • C
  Hoa thủy tiên
 • D
  Hoa hồng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chú ý phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

“Người Hà Nội thường cầu kì trong cách chơi hoa ngày Tết. Cầu kì nhất phải kể đến cách chơi thủy tiên – một loài hoa có vẻ đẹp “ngũ phẩm”

Câu 2 :

Vì sao bẵng mấy mươi năm, thú chơi hoa thủy tiên biến mất, nghề chơi hoa cũng chẳng còn?

 • A
  Việc chăm hoa thủy tiên rất mực tỉ mỉ, công phu
 • B
  Hoa thủy tiên ngày càng hiếm
 • C
  Không có hoa thủy tiên đẹp để chơi
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chú ý phần đầu của văn bản

Lời giải chi tiết :

“Việc chăm hoa thủy tiên rất mực tỉ mỉ, công phu. Có lẽ vì thế mà bẵng đi mấy mươi năm, thú chơi hoa ấy biến mất, nghề chơi hoa cũng chẳng còn”

Câu 3 :

Theo văn bản, cứ sắp sang tháng nào thì bắt đầu mùa gọt thủy tiên?

 • A
  Tháng Ba
 • B
  Tháng Hai
 • C
  Tháng Giêng
 • D
  Tháng Chạp

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Cứ sắp sang tháng Chạp là bắt đầu mùa gọt thủy tiên

Câu 4 :

Để gọt thủy tiên, cần chuẩn bị những gì?

 • A
  Dụng cụ cắt tỉa gọt
 • B
  Củ thủy tiên
 • C
  Đất xốp
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý mục 1 của văn bản

Lời giải chi tiết :

Để gọt thủy tiên, cần chuẩn bị:

- Dụng cụ cắt tỉa gọt

- Củ thủy tiên

Câu 5 :

Vì sao phải gọt thủy tiên khi lá, giò hoa mới là những mầm vẫn đang ngủ yên trong củ?

 • A
  Sợ sâu sẽ ăn hết lá, giò hoa
 • B
  Nếu không “tác động” sớm, từ trước khi những cái mầm nhú lên, thì tất cả lá, giò hoa, đều lên thẳng đuỗn như những mớ hành
 • C
  Lúc đó là lúc thủy tiên đẹp nhất, tươi nhất
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Vì nếu không “tác động” sớm, từ trước khi những cái mầm nhú lên, thì tất cả lá, giò hoa, đều lên thẳng đuỗn như những mớ hành

Câu 6 :

Việc “thúc”, “hãm” thủy tiên phải dựa vào yếu tố nào?

 • A
  Nước
 • B
  Đất
 • C
  Thời tiết
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Việc “thúc”, “hãm” thủy tiên phải nương theo thời tiết.

Câu 7 :

Bát thủy tiên được coi là đẹp khi nào?

 • A
  Khi đạt đến “tam phẩm”
 • B
  Khi đạt đến “nhất phẩm”
 • C
  Khi đạt đến “ngũ phẩm”
 • D
  Khi đạt đến “tứ phẩm”

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chú ý phần cuối của văn bản

Lời giải chi tiết :

Bát thủy tiên được coi là đẹp, nếu đạt được “ngũ phẩm”: đẹp hoa, đẹp lá, đẹp rễ, đẹp thân và tổng thể dáng thế hài hòa

Câu 8 :

Theo nghệ nhân Nguyễn Phú Cường, cái đẹp nhất của thủy tiên là gì?

 • A
  Là đẹp hoa, đẹp lá, đẹp rễ, đẹp thân và tổng thể dáng thế hài hòa
 • B
  Là cái đẹp khi người ta chăm hoa, để rồi rèn tâm tính của chính mình
 • C
  Là vận dụng cả kĩ thuật lẫn kinh nghiệm, khéo léo, tinh xảo
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chú ý đoạn cuối của văn bản

Lời giải chi tiết :

Theo nghệ nhân Nguyễn Phú Cường, “cái đẹp nhất của thủy tiên, chính là cái đẹp khi người ta chăm hoa, để rồi rèn tâm tính của chính mình”

close