Trắc nghiệm Tìm hiểu tác giả A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vích Bê-li-ép Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh năm mất của tác giả A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép?

 • A
  1884 – 1942
 • B
  1885 – 1943
 • C
  1886 – 1944
 • D
  1887 – 1945
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép nhà văn người nước nào?

 • A
  Mĩ
 • B
  Anh
 • C
  Nga
 • D
  Pháp
Câu 3 :

A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép bị nhiễm bệnh lao năm bao nhiêu tuổi?

 • A
  29
 • B
  30
 • C
  31
 • D
  32
Câu 4 :

Ông được chữa khỏi bệnh lao năm bao nhiêu?

 • A
  1919
 • B
  1920
 • C
  1921
 • D
  1922
Câu 5 :

Ông trở lại Mát-xcơ-va bắt đầu theo đuổi hoạt động văn học năm bao nhiêu?

 • A
  1920
 • B
  1921
 • C
  1922
 • D
  1923
Câu 6 :

Ông là nhà văn chuyên viết truyện thuộc thể loại gì?

 • A
  Ngụ ngôn
 • B
  Khoa học viễn tưởng
 • C
  Tiểu thuyết ngôn tình
 • D
  Kinh dị
Câu 7 :

Đâu không phải sáng tác của A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép?

 • A
  Thiên mã
 • B
  Người bán không khí
 • C
  Người bay Ariel
 • D
  Chúa tể thế giới
Câu 8 :

Đâu là sáng tác của tác giả A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép?

 • A
  Thiên mã
 • B
  Hai vạn dặm dưới biển
 • C
  Bột mì vĩnh cửu
 • D
  Chất làm gỉ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh năm mất của tác giả A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép?

 • A
  1884 – 1942
 • B
  1885 – 1943
 • C
  1886 – 1944
 • D
  1887 – 1945

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép sinh năm 1884, mất năm 1942

Câu 2 :

A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép nhà văn người nước nào?

 • A
  Mĩ
 • B
  Anh
 • C
  Nga
 • D
  Pháp

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép nhà văn người nước Nga (Liên Xô cũ)

Câu 3 :

A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép bị nhiễm bệnh lao năm bao nhiêu tuổi?

 • A
  29
 • B
  30
 • C
  31
 • D
  32

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép bị nhiễm bệnh lao năm 30 tuổi, căn bệnh lây khắp xương sống làm tê liệt hai chân. Ông dời tới I-a-li ở chung với mẹ và bà vú già để tiện cho việc điều trị

Câu 4 :

Ông được chữa khỏi bệnh lao năm bao nhiêu?

 • A
  1919
 • B
  1920
 • C
  1921
 • D
  1922

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 1922 ông được chữa khỏi bệnh

Câu 5 :

Ông trở lại Mát-xcơ-va bắt đầu theo đuổi hoạt động văn học năm bao nhiêu?

 • A
  1920
 • B
  1921
 • C
  1922
 • D
  1923

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Năm 1923, ông trở lại Mát-xcơ-va bắt đầu theo đuổi hoạt động văn học

Câu 6 :

Ông là nhà văn chuyên viết truyện thuộc thể loại gì?

 • A
  Ngụ ngôn
 • B
  Khoa học viễn tưởng
 • C
  Tiểu thuyết ngôn tình
 • D
  Kinh dị

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng

Câu 7 :

Đâu không phải sáng tác của A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép?

 • A
  Thiên mã
 • B
  Người bán không khí
 • C
  Người bay Ariel
 • D
  Chúa tể thế giới

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thiên Mã là sáng tác của nhà văn Hà Thủy Nguyên

Câu 8 :

Đâu là sáng tác của tác giả A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép?

 • A
  Thiên mã
 • B
  Hai vạn dặm dưới biển
 • C
  Bột mì vĩnh cửu
 • D
  Chất làm gỉ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Bột mì vĩnh cửu là sáng tác của tác giả A-lếch-xăng-đơ Rô-ma-nô-vich Bê-li-ép

close