Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Ông Một Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Ông Một do ai sáng tác?

 • A

  Đoàn Giỏi

 • B

  Nguyễn Thành Trung

 • C

  Vũ Hùng

 • D

  Nguyễn Nhật Ánh

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Văn bản Ông Một được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Phía Tây Trường Sơn

 • B

  Mùa săn trên núi

 • C

  Người quản tượng và con voi chiến sĩ

 • D

  Sống giữa bầy voi

Câu 3 :

Văn bản Ông Một nằm ở phần nào của tác phẩm Phía Tây Trường Sơn?

 • A

  Phần đầu

 • B

  Phần ba

 • C

  Phần bốn

 • D

  Phần cuối

Câu 4 :

Văn bản Ông Một thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Thơ bốn chữ

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Lục bát

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A

  Biểu cảm

 • B

  Tự sự

 • C

  Miêu tả

 • D

  Nghị luận

Câu 6 :

Trong văn bản Ông Một, con voi trở nên như thế nào từ ngày rời căn cứ?

 • A

  Hung dữ

 • B

  Vui vẻ

 • C

  Ủ rũ

 • D

  Phấn khích

Câu 7 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Vì sao từ ngày rời căn cứ, con voi trở nên ủ rũ?

Nó nhớ ông Đề đốc

Nó không tự sinh tồn được

Nó nhớ đời chiến trận, nhớ rừng

Không ai cho nó ăn

Gầy rạc đi vì cuộc sống tù túng dưới làng

Câu 8 :

Người quản tượng coi con voi là gì?

 • A

  Công cụ kéo gỗ cho dân làng

 • B

  Công cụ để cày cấy

 • C

  Phương tiện đi lại

 • D

  Con em trong nhà

Câu 9 :

Hàng năm, vào mùa nào thì con voi lại xuống làng?

 • A

  Mùa đông

 • B

  Mùa xuân

 • C

  Mùa hè

 • D

  Mùa thu

Câu 10 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Khi không thấy ông ra đón ở đầu làng, coi voi đã phản ứng như thế nào?

Nó quỳ xuống giữa sân, rống gọi, rền rĩ mãi

Nó chạy ra nương ngô

Nó lồng chạy vào nhà ông quản tượng

Nó không quan tâm

Nó hít hơi cái giường cũ của người quản tượng rồi buồn bã đi ra

Nó chạy khắp làng tìm chủ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Ông Một do ai sáng tác?

 • A

  Đoàn Giỏi

 • B

  Nguyễn Thành Trung

 • C

  Vũ Hùng

 • D

  Nguyễn Nhật Ánh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Văn bản Ông Một do nhà văn Vũ Hùng sáng tác

Câu 2 :

Văn bản Ông Một được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Phía Tây Trường Sơn

 • B

  Mùa săn trên núi

 • C

  Người quản tượng và con voi chiến sĩ

 • D

  Sống giữa bầy voi

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Văn bản Ông Một được trích từ tác phẩm Phía Tây Trường Sơn

Câu 3 :

Văn bản Ông Một nằm ở phần nào của tác phẩm Phía Tây Trường Sơn?

 • A

  Phần đầu

 • B

  Phần ba

 • C

  Phần bốn

 • D

  Phần cuối

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Văn bản Ông Một nằm ở phần đầu của tác phẩm Phía Tây Trường Sơn

Câu 4 :

Văn bản Ông Một thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Thơ bốn chữ

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Lục bát

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Văn bản Ông Một thuộc thể loại truyện ngắn

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

 • A

  Biểu cảm

 • B

  Tự sự

 • C

  Miêu tả

 • D

  Nghị luận

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý ngôn ngữ, lời kể

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là tự sự

Câu 6 :

Trong văn bản Ông Một, con voi trở nên như thế nào từ ngày rời căn cứ?

 • A

  Hung dữ

 • B

  Vui vẻ

 • C

  Ủ rũ

 • D

  Phấn khích

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý chi tiết

Lời giải chi tiết :

Từ ngày rời căn cứ, con voi trở nên ủ rũ

Câu 7 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Vì sao từ ngày rời căn cứ, con voi trở nên ủ rũ?

Nó nhớ ông Đề đốc

Nó không tự sinh tồn được

Nó nhớ đời chiến trận, nhớ rừng

Không ai cho nó ăn

Gầy rạc đi vì cuộc sống tù túng dưới làng

Đáp án

Nó nhớ ông Đề đốc

Nó nhớ đời chiến trận, nhớ rừng

Gầy rạc đi vì cuộc sống tù túng dưới làng

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý chi tiết

Lời giải chi tiết :

Từ ngày rời căn cứ, con voi trở nên ủ rũ. Nó nhớ ông Đề đốc, nhớ đời chiến đấu, nhớ rừng và gầy rạc đi vì cuộc sống tù túng dưới làng

Câu 8 :

Người quản tượng coi con voi là gì?

 • A

  Công cụ kéo gỗ cho dân làng

 • B

  Công cụ để cày cấy

 • C

  Phương tiện đi lại

 • D

  Con em trong nhà

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý chi tiết

Lời giải chi tiết :

Người quản tượng coi con voi như con em trong nhà

Câu 9 :

Hàng năm, vào mùa nào thì con voi lại xuống làng?

 • A

  Mùa đông

 • B

  Mùa xuân

 • C

  Mùa hè

 • D

  Mùa thu

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý chi tiết

Lời giải chi tiết :

“Con voi đi đâu không ai biết, chỉ thấy hàng năm khi sang thu, nó lại xuống làng”

Câu 10 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Khi không thấy ông ra đón ở đầu làng, coi voi đã phản ứng như thế nào?

Nó quỳ xuống giữa sân, rống gọi, rền rĩ mãi

Nó chạy ra nương ngô

Nó lồng chạy vào nhà ông quản tượng

Nó không quan tâm

Nó hít hơi cái giường cũ của người quản tượng rồi buồn bã đi ra

Nó chạy khắp làng tìm chủ

Đáp án

Nó quỳ xuống giữa sân, rống gọi, rền rĩ mãi

Nó lồng chạy vào nhà ông quản tượng

Nó hít hơi cái giường cũ của người quản tượng rồi buồn bã đi ra

Nó chạy khắp làng tìm chủ

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý chi tiết

Lời giải chi tiết :

“Lần ấy, khi con voi xuống làng thì người quản tượng không còn nữa. Không thấy ông ra đón ở đầu làng, con voi rảo bức về nhà. Nó quỳ xuống giữa sân, rống gọi, rền rĩ mãi mà vẫn không thấy người quản tượng đi ra. Khi biết mọi tiếng rống gọi đều vô ích, con voi lồng chạy vào nhà. Cái thân hình to lớn của nó làm sập khung cửa và đổ gãy các đồ đạc. Nó hít hơi cái giường cũ của người quản tượng rồi buồn bã đi ra, chạy khắp làng tìm chủ. Các bô lão mang mía đến cho nó nhưng con voi không ăn mà cứ lồng chạy như voi hoang.”

close