Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Hữu Thỉnh Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nhà thơ Hữu Thỉnh tên thật là gì?

 • A

  Nguyễn Hữu Thỉnh

 • B

  Đặng Hữu Thỉnh

 • C

  Bùi Hữu Thỉnh

 • D

  Trần Hữu Thỉnh

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đâu là quê quán của nhà thơ Hữu Thỉnh?

 • A

  Thái Nguyên

 • B

  Hưng Yên

 • C

  Vĩnh Phúc

 • D

  Hà Nội

Câu 3 :

Hữu Thỉnh sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1941

 • B

  1942

 • C

  1943

 • D

  1944

Câu 4 :

Hữu Thỉnh nhập ngũ năm bao nhiêu?

 • A

  1965

 • B

  1964

 • C

  1963

 • D

  1962

Câu 5 :

Hữu Thỉnh bắt đầu sáng tác thơ từ khi nào?

 • A

  Trong kháng chiến chống Pháp

 • B

  Trong kháng chiến chống Mỹ

 • C

  Khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh

 • D

  Khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh

Câu 6 :

Hữu Thỉnh tham gia ban chấp hành hội nhà văn Việt Nam các khóa nào?

 • A

  I, II, III

 • B

  II, III, IV

 • C

  III, IV, V

 • D

  IV, V, VI

Câu 7 :

Năm 2000, Hữu Thỉnh giữ chức vụ gì trong Hội Nhà văn Việt Nam?

 • A

  Tổng thư kí

 • B

  Tổng biên tập

 • C

  Phó chủ tịch

 • D

  Chủ tịch

Câu 8 :

Nhà thơ Hữu Thỉnh thuộc lớp nhà thơ trưởng thành vào thời kì nào?

 • A

  Kháng chiến chống Pháp

 • B

  Thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Mĩ

 • C

  Thời kì cuối cuộc kháng chiến chống Mĩ

 • D

  Thời kì sau năm 1975

Câu 9 :

Đâu không phải là đặc điểm thơ của Hữu Thỉnh?

 • A

  Giản dị

 • B

  Tinh tế

 • C

  Hào hùng

 • D

  Sâu sắc

Câu 10 :

Hữu Thỉnh thường viết về đề tài gì?

 • A

  Cuộc sống thành thị

 • B

  Con người và cuộc sống nông thôn

 • C

  Tình yêu lứa đôi

 • D

  Thiếu nhi

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhà thơ Hữu Thỉnh tên thật là gì?

 • A

  Nguyễn Hữu Thỉnh

 • B

  Đặng Hữu Thỉnh

 • C

  Bùi Hữu Thỉnh

 • D

  Trần Hữu Thỉnh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trang 16 SGK, hoặc qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Hữu Thỉnh tên khai sinh là Nguyễn Hữu Thỉnh

Câu 2 :

Đâu là quê quán của nhà thơ Hữu Thỉnh?

 • A

  Thái Nguyên

 • B

  Hưng Yên

 • C

  Vĩnh Phúc

 • D

  Hà Nội

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trang 16 SGK, hoặc qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Hữu Thỉnh quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Câu 3 :

Hữu Thỉnh sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1941

 • B

  1942

 • C

  1943

 • D

  1944

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trang 16 SGK, hoặc qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Hữu Thỉnh sinh năm 1942

Câu 4 :

Hữu Thỉnh nhập ngũ năm bao nhiêu?

 • A

  1965

 • B

  1964

 • C

  1963

 • D

  1962

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trang 16 SGK, hoặc qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Năm 1963 ông nhập ngũ rồi trở thành cán bộ tuyên huấn trong quân đội và bắt đầu sáng tác thơ

Câu 5 :

Hữu Thỉnh bắt đầu sáng tác thơ từ khi nào?

 • A

  Trong kháng chiến chống Pháp

 • B

  Trong kháng chiến chống Mỹ

 • C

  Khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh

 • D

  Khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trang 16 SGK, hoặc qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Năm 1963 ông nhập ngũ rồi trở thành cán bộ tuyên huấn trong quân đội và bắt đầu sáng tác thơ => Thời kì chống Mỹ

Câu 6 :

Hữu Thỉnh tham gia ban chấp hành hội nhà văn Việt Nam các khóa nào?

 • A

  I, II, III

 • B

  II, III, IV

 • C

  III, IV, V

 • D

  IV, V, VI

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trang 16 SGK, hoặc qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Ông tham gia ban chấp hành hội nhà văn Việt Nam các khóa III, IV, V

Câu 7 :

Năm 2000, Hữu Thỉnh giữ chức vụ gì trong Hội Nhà văn Việt Nam?

 • A

  Tổng thư kí

 • B

  Tổng biên tập

 • C

  Phó chủ tịch

 • D

  Chủ tịch

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trang 16 SGK, hoặc qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Năm 2000, Hữu Thỉnh giữ chức vụ Tổng thư kí Hội Nhà văn Việt Nam

Câu 8 :

Nhà thơ Hữu Thỉnh thuộc lớp nhà thơ trưởng thành vào thời kì nào?

 • A

  Kháng chiến chống Pháp

 • B

  Thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Mĩ

 • C

  Thời kì cuối cuộc kháng chiến chống Mĩ

 • D

  Thời kì sau năm 1975

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trang 16 SGK, hoặc qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ Hữu Thỉnh thuộc lớp nhà thơ trưởng thành vào thời kì sau năm 1975

Câu 9 :

Đâu không phải là đặc điểm thơ của Hữu Thỉnh?

 • A

  Giản dị

 • B

  Tinh tế

 • C

  Hào hùng

 • D

  Sâu sắc

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trang 16 SGK, hoặc qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Hào hùng không phải đặc điểm thơ của Hữu Thỉnh

Câu 10 :

Hữu Thỉnh thường viết về đề tài gì?

 • A

  Cuộc sống thành thị

 • B

  Con người và cuộc sống nông thôn

 • C

  Tình yêu lứa đôi

 • D

  Thiếu nhi

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả trang 16 SGK, hoặc qua sách vở, internet

Lời giải chi tiết :

Ông là người viết nhiều, viết hay về con người và cuộc sống ở nông thôn

close