Trắc nghiệm Tìm hiểu bài thơ Con chim chiền chiện Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Con chim chiền chiện in trong tập nào?

 • A

  Hoa dọc chiến hào

 • B

  Những bài thơ em yêu

 • C

  Gửi hương cho gió

 • D

  Lời ru trên mặt đất

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Bài thơ Con chim chiền chiện thuộc thể loại thơ gì?

 • A

  Thơ bốn chữ

 • B

  Thơ năm chữ

 • C

  Thơ tự do

 • D

  Song thất lục bát

Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Nghị luận

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Biểu cảm

Câu 4 :

Xác định biện pháp tu từ chủ yếu được sử dụng trong khổ thơ sau:

“Chim ơi, chim nói

Chuyện chi, chuyện chi?

Lòng vui bối rối

Đời lên đến thì…”

 • A

  So sánh

 • B

  Liệt kê

 • C

  Nói quá

 • D

  Nhân hóa

Câu 5 :

Điền vào chỗ … câu thơ còn thiếu:

“Chim bay, chim sà

Lúa tròn bụng sữa

Những lời chim ca”

 • A

  Lòng vui bối rối

 • B

  Tiếng hót long lanh

 • C

  Đồng quê chan chứa

 • D

  Chỉ còn tiếng hót

Câu 6 :

Loài chim nào được nhắc đến trong bài thơ?

 • A

  Chim oanh

 • B

  Chim bồ câu

 • C

  Chim chiền chiện

 • D

  Chim én

Câu 7 :

Bài thơ chủ yếu ngắt nhịp thế nào?

 • A

  Nhịp 3/2

 • B

  Nhịp 1/3

 • C

  Nhịp 2/3

 • D

  Nhịp 2/2

Câu 8 :

Thông qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì?

 • A

  Con người cần giao hòa với thiên nhiên để cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, đồng thời thu nhận những cảm xúc mà thiên nhiên đem đến cho con người

 • B

  Hãy lắng nghe lời của cỏ cây loài vật để biết yêu thương, nâng đỡ sự sống ngay từ khi sự sống ấy mới là những mầm sống

 • C

  Ca ngợi ước mơ khám phá cuộc sống của trẻ thơ, những ước mơ làm cho cuộc sống không ngừng tốt đẹp hơn

 • D

  Cần biết lắng nghe, cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả các giác quan để đón nhận những món quà vô giá thiên nhiên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Con chim chiền chiện in trong tập nào?

 • A

  Hoa dọc chiến hào

 • B

  Những bài thơ em yêu

 • C

  Gửi hương cho gió

 • D

  Lời ru trên mặt đất

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Con chim chiền chiện in trong tập Những bài thơ em yêu

Câu 2 :

Bài thơ Con chim chiền chiện thuộc thể loại thơ gì?

 • A

  Thơ bốn chữ

 • B

  Thơ năm chữ

 • C

  Thơ tự do

 • D

  Song thất lục bát

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về văn bản, chú ý số tiếng, số chữ trong câu

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Con chim chiền chiện thuộc thể loại thơ bốn chữ

Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Nghị luận

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Biểu cảm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về văn bản, chú ý giọng điệu, cảm xúc của tác giả

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là biểu cảm

Câu 4 :

Xác định biện pháp tu từ chủ yếu được sử dụng trong khổ thơ sau:

“Chim ơi, chim nói

Chuyện chi, chuyện chi?

Lòng vui bối rối

Đời lên đến thì…”

 • A

  So sánh

 • B

  Liệt kê

 • C

  Nói quá

 • D

  Nhân hóa

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về văn bản, đọc kĩ khổ thơ

Lời giải chi tiết :

Biện pháp tu từ chủ yếu được sử dụng trong khổ thơ trên là nhân hóa

Câu 5 :

Điền vào chỗ … câu thơ còn thiếu:

“Chim bay, chim sà

Lúa tròn bụng sữa

Những lời chim ca”

 • A

  Lòng vui bối rối

 • B

  Tiếng hót long lanh

 • C

  Đồng quê chan chứa

 • D

  Chỉ còn tiếng hót

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Học thuộc văn bản

Lời giải chi tiết :

“Chim bay, chim sà

Lúa tròn bụng sữa

Đồng quê chan chứa

Những lời chim ca”

Câu 6 :

Loài chim nào được nhắc đến trong bài thơ?

 • A

  Chim oanh

 • B

  Chim bồ câu

 • C

  Chim chiền chiện

 • D

  Chim én

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý nhan đề, nội dung

Lời giải chi tiết :

Loài chim nào được nhắc đến trong bài thơ là chim chiền chiện

Câu 7 :

Bài thơ chủ yếu ngắt nhịp thế nào?

 • A

  Nhịp 3/2

 • B

  Nhịp 1/3

 • C

  Nhịp 2/3

 • D

  Nhịp 2/2

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ, chú ý cách ngắt nhip

Lời giải chi tiết :

Bài thơ chủ yếu ngắt nhịp 2/2

Câu 8 :

Thông qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì?

 • A

  Con người cần giao hòa với thiên nhiên để cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, đồng thời thu nhận những cảm xúc mà thiên nhiên đem đến cho con người

 • B

  Hãy lắng nghe lời của cỏ cây loài vật để biết yêu thương, nâng đỡ sự sống ngay từ khi sự sống ấy mới là những mầm sống

 • C

  Ca ngợi ước mơ khám phá cuộc sống của trẻ thơ, những ước mơ làm cho cuộc sống không ngừng tốt đẹp hơn

 • D

  Cần biết lắng nghe, cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả các giác quan để đón nhận những món quà vô giá thiên nhiên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ bài thơ, xác định nội dung chính từ đó rút ra thông điệp của bài

Lời giải chi tiết :

Thông qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm thông điệp: Con người cần giao hòa với thiên nhiên để cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, đồng thời thu nhận những cảm xúc mà thiên nhiên đem đến cho con người.

close