Trắc nghiệm Tìm hiểu tác giả Đỗ Trung Lai Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nhà thơ Đỗ Trung Lai sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1949
 • B
  1950
 • C
  1951
 • D
  1952
Câu 2 :

Nhà thơ Đỗ Trung Lai quê ở đâu?

 • A
  Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Tây cũ (nay là Hà Nội)
 • B
  Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam
 • C
  Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
 • D
  Ân Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Câu 3 :

Nhà thơ Đỗ Trung Lai tốt nghiệp chuyên ngành nào của trường Đại học Sư phạm Hà Nội?

 • A
  Ngữ văn
 • B
  Toán
 • C
  Vật lý
 • D
  Lịch sử
Câu 4 :

Nhà thơ Đỗ Trung Lai nhập ngũ năm bao nhiêu?

 • A
  1972
 • B
  1971
 • C
  1970
 • D
  1969
Câu 5 :

Đâu không phải sáng tác của Đỗ Trung Lai?

 • A
  Đêm sông cầu
 • B
  Thời thơ ấu của chàng Lau Sậy hay là Tha hương
 • C
  Dế Mèn phiêu lưu kí
 • D
  Anh, em và những người khác
Câu 6 :

Nhà thơ Đỗ Trung Lai từng làm cho tờ báo nào?

 • A
  Báo An ninh thủ đô
 • B
  Báo Quân đội Nhân dân
 • C
  Báo Hà Nội mới
 • D
  Báo Quân đội Nhân dân

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhà thơ Đỗ Trung Lai sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1949
 • B
  1950
 • C
  1951
 • D
  1952

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ Đỗ Trung Lai sinh năm 1950

Câu 2 :

Nhà thơ Đỗ Trung Lai quê ở đâu?

 • A
  Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Tây cũ (nay là Hà Nội)
 • B
  Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam
 • C
  Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
 • D
  Ân Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ Đỗ Trung Lai quê ở Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Tây cũ (nay là Hà Nội)

Câu 3 :

Nhà thơ Đỗ Trung Lai tốt nghiệp chuyên ngành nào của trường Đại học Sư phạm Hà Nội?

 • A
  Ngữ văn
 • B
  Toán
 • C
  Vật lý
 • D
  Lịch sử

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ Đỗ Trung Lai tốt nghiệp khoa Vật lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Câu 4 :

Nhà thơ Đỗ Trung Lai nhập ngũ năm bao nhiêu?

 • A
  1972
 • B
  1971
 • C
  1970
 • D
  1969

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ Đỗ Trung Lai nhập ngũ năm 1972

Câu 5 :

Đâu không phải sáng tác của Đỗ Trung Lai?

 • A
  Đêm sông cầu
 • B
  Thời thơ ấu của chàng Lau Sậy hay là Tha hương
 • C
  Dế Mèn phiêu lưu kí
 • D
  Anh, em và những người khác

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Dế Mèn phiêu lưu kí không phải sáng tác của Đỗ Trung Lai

Câu 6 :

Nhà thơ Đỗ Trung Lai từng làm cho tờ báo nào?

 • A
  Báo An ninh thủ đô
 • B
  Báo Quân đội Nhân dân
 • C
  Báo Hà Nội mới
 • D
  Báo Quân đội Nhân dân

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Nhà thơ Đỗ Trung Lai từng làm cho báo Quân đội Nhân dân

close