Trắc nghiệm Vài nét về nhà thơ Đỗ Trọng Khơi Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nhà văn Đỗ Trọng Khơi sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1959
 • B
  1960
 • C
  1961
 • D
  1962
Câu 2 :

Tên thật của nhà thơ là gì?

 • A
  Nguyễn Trọng Khơi
 • B
  Đỗ Trọng Khơi
 • C
  Nguyễn Xuân Khơi
 • D
  Đỗ Xuân Khơi
Câu 3 :

Đỗ Trọng Khơi quê tại đâu?

 • A
  Hà Nam
 • B
  Ninh Bình
 • C
  Thái Bình
 • D
  Nghệ An
Câu 4 :

Năm ông đang học lớp 1, ông đã gặp phải biến cố gì?

 • A
  Bố mẹ ông li hôn, gia đình li tán
 • B
  Ông bị bệnh viêm đa khớp dạng thấp
 • C
  Ông phải tản cư đi nơi khác
 • D
  Không gặp biến cố gì
Câu 5 :

Đỗ Trọng Khơi bắt đầu sáng tác truyện, thơ, ca khúc từ cuối những năm nào?

 • A
  1970
 • B
  1980
 • C
  1990
 • D
  2000
Câu 6 :

Ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm bao nhiêu?

 • A
  2001
 • B
  2002
 • C
  2003
 • D
  2004
Câu 7 :

Đâu là sáng tác của Đỗ Trọng Khơi?

 • A
  Sang thu
 • B
  Con chim chiền chiện
 • C
  Mùa xuân nho nhỏ
 • D
  Con chim thiêng vẫn bay
Câu 8 :

Đâu không phải là sáng tác của Đỗ Trọng Khơi?

 • A
  Con chim thiêng vẫn bay
 • B
  Với tay ngắt bóng
 • C
  Sang thu
 • D
  Cầm thu

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhà văn Đỗ Trọng Khơi sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1959
 • B
  1960
 • C
  1961
 • D
  1962

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách báo

Lời giải chi tiết :

Đỗ Trọng Khơi sinh năm 1960

Câu 2 :

Tên thật của nhà thơ là gì?

 • A
  Nguyễn Trọng Khơi
 • B
  Đỗ Trọng Khơi
 • C
  Nguyễn Xuân Khơi
 • D
  Đỗ Xuân Khơi

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách báo

Lời giải chi tiết :

Đỗ Trọng Khơi (1960) tên thật là Đỗ Xuân Khơi

Câu 3 :

Đỗ Trọng Khơi quê tại đâu?

 • A
  Hà Nam
 • B
  Ninh Bình
 • C
  Thái Bình
 • D
  Nghệ An

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách báo

Lời giải chi tiết :

Đỗ Trọng Khơi quê tại làng Trần Xá, xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Câu 4 :

Năm ông đang học lớp 1, ông đã gặp phải biến cố gì?

 • A
  Bố mẹ ông li hôn, gia đình li tán
 • B
  Ông bị bệnh viêm đa khớp dạng thấp
 • C
  Ông phải tản cư đi nơi khác
 • D
  Không gặp biến cố gì

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách báo

Lời giải chi tiết :

Đang học lớp 1 thì ông bị bệnh viêm đa khớp dạng thấp, dính khớp teo cơ và đến lớp 4 thì phải bỏ học vì bệnh nặng

Câu 5 :

Đỗ Trọng Khơi bắt đầu sáng tác truyện, thơ, ca khúc từ cuối những năm nào?

 • A
  1970
 • B
  1980
 • C
  1990
 • D
  2000

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách báo

Lời giải chi tiết :

Đỗ Trọng Khơi bắt đầu sáng tác truyện, thơ, ca khúc từ cuối những năm 1980

Câu 6 :

Ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm bao nhiêu?

 • A
  2001
 • B
  2002
 • C
  2003
 • D
  2004

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách báo

Lời giải chi tiết :

Ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2001

Câu 7 :

Đâu là sáng tác của Đỗ Trọng Khơi?

 • A
  Sang thu
 • B
  Con chim chiền chiện
 • C
  Mùa xuân nho nhỏ
 • D
  Con chim thiêng vẫn bay

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách báo

Lời giải chi tiết :

Con chim thiêng vẫn bay là sáng tác của Đỗ Trọng Khơi

Câu 8 :

Đâu không phải là sáng tác của Đỗ Trọng Khơi?

 • A
  Con chim thiêng vẫn bay
 • B
  Với tay ngắt bóng
 • C
  Sang thu
 • D
  Cầm thu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả hoặc tham khảo qua sách báo

Lời giải chi tiết :

Sang thu không phải sáng tác của Đỗ Trọng Khơi mà là của Hữu Thỉnh

close