Trắc nghiệm Vài nét về nhà thơ Huy Cận Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Huy Cận sinh ra ở tỉnh nào?

 • A

  Hà Nam

 • B

  Hà Nội

 • C

  Hà Tĩnh

 • D

  Nam Định

Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Huy Cận?

 • A

  1918 – 2005

 • B

  1919 – 2004

 • C

  1918 – 2004

 • D

  1919 - 2005

Câu 3 :

Huy Cận tham gia mặt trận Việt Minh năm bao nhiêu?

 • A

  1940

 • B

  1941

 • C

  1942

 • D

  1943

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Huy Cận đúng hay sai?

“Thuở nhỏ, Huy Cận học ở Huế, sau đó trở về quê học đến hết trung học”

Đúng
Sai
Câu 5 :

Huy Cận ra Hà Nội học trường Cao đẳng Canh nông năm bao nhiêu?

 • A

  1938

 • B

  1939

 • C

  1940

 • D

  1941

Câu 6 :

Tác phẩm nào không phải sáng tác của Huy Cận trước cách mạng?

 • A

  Lửa thiêng

 • B

  Kính cầu tự

 • C

  Vũ trụ ca

 • D

  Trời mỗi ngày lại sáng

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng?

 • A

  Gửi hương cho gió

 • B

  Những năm sáu mươi

 • C

  Ta lại về với biển

 • D

  Đất nở hoa

Câu 8 :

Huy Cận chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn học nào?

 • A

  Pháp

 • B

  Anh

 • C

  Trung Quốc

 • D

  Đức

Câu 9 :

Đâu là phong cách sáng tác của Huy Cận?

 • A

  Đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện quan niệm sống mới mẻ cùng những cách tân nghệ thuật đầy sáng tạo

 • B

  Hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lý

 • C

  Giọng thơ sôi nổi, đắm say, yêu đời thắm thiết

 • D

  Sách cách mạng, các sáng tác giàu tính thời sự

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Huy Cận là một trong những tác giả xuất sắc của phong trào Thơ mới. Đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Huy Cận sinh ra ở tỉnh nào?

 • A

  Hà Nam

 • B

  Hà Nội

 • C

  Hà Tĩnh

 • D

  Nam Định

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Huy Cận quê ở làng Ân Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Huy Cận?

 • A

  1918 – 2005

 • B

  1919 – 2004

 • C

  1918 – 2004

 • D

  1919 - 2005

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Huy Cận sinh ngày 31/05/1919, mất ngày 19/02/2005

Câu 3 :

Huy Cận tham gia mặt trận Việt Minh năm bao nhiêu?

 • A

  1940

 • B

  1941

 • C

  1942

 • D

  1943

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Huy Cận tham gia mặt trận Việt Minh năm 1942

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Huy Cận đúng hay sai?

“Thuở nhỏ, Huy Cận học ở Huế, sau đó trở về quê học đến hết trung học”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Thuở nhỏ, Huy Cận học ở quê, rồi vào Huế học đến hết trung học

Câu 5 :

Huy Cận ra Hà Nội học trường Cao đẳng Canh nông năm bao nhiêu?

 • A

  1938

 • B

  1939

 • C

  1940

 • D

  1941

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Năm 1939, Huy Cận ra Hà Nội học trường Cao đẳng Canh nông

Câu 6 :

Tác phẩm nào không phải sáng tác của Huy Cận trước cách mạng?

 • A

  Lửa thiêng

 • B

  Kính cầu tự

 • C

  Vũ trụ ca

 • D

  Trời mỗi ngày lại sáng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Trời mỗi ngày lại sáng là sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng tháng Tám

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng?

 • A

  Gửi hương cho gió

 • B

  Những năm sáu mươi

 • C

  Ta lại về với biển

 • D

  Đất nở hoa

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Gửi hương cho gió là sáng tác của Xuân Diệu

Câu 8 :

Huy Cận chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn học nào?

 • A

  Pháp

 • B

  Anh

 • C

  Trung Quốc

 • D

  Đức

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Huy Cận chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn học Pháp

Câu 9 :

Đâu là phong cách sáng tác của Huy Cận?

 • A

  Đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện quan niệm sống mới mẻ cùng những cách tân nghệ thuật đầy sáng tạo

 • B

  Hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lý

 • C

  Giọng thơ sôi nổi, đắm say, yêu đời thắm thiết

 • D

  Sách cách mạng, các sáng tác giàu tính thời sự

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác của Huy Cận: hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Huy Cận là một trong những tác giả xuất sắc của phong trào Thơ mới. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Tham khảo thông tin tác giả qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Huy Cận là một trong những tác giả xuất sắc của phong trào Thơ mới

close