Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Người hoa núi
 • B
  Đàn then
 • C
  Tháng Giêng - tháng Giêng một vòng dao quắm
 • D
  Lời chúc
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được chia thành mấy phần?

 • A
  2 phần
 • B
  3 phần
 • C
  4 phần
 • D
  5 phần
Câu 3 :

Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A
  Ngôi thứ nhất
 • B
  Ngôi thứ hai
 • C
  Ngôi thứ ba
 • D
  Ngôi kể thay đổi linh hoạt
Câu 4 :

Theo tác giả, hạt dẻ ở đâu ngon ngọt và thơm bùi không đâu có?

 • A
  Lạng Sơn
 • B
  Hà Giang
 • C
  Trùng Khánh
 • D
  Lào Cai
Câu 5 :

Hạt dẻ Trùng Khánh nếu mang đi nơi khác trồng sẽ như thế nào?

 • A
  Mùi vị hoàn toàn khác lạ
 • B
  Màu sắc dại hơn
 • C
  To nhỏ khác nhau
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 6 :

Hạt dẻ Trùng Khánh thông thường mang hình gì?

 • A
  Tròn đều
 • B
  Hình vuông
 • C
  Hình chữ nhật
 • D
  Tam giác
Câu 7 :

Theo tác giả, hạt dẻ Trùng Khánh có đặc điểm như thế nào?

 • A
  Vỏ cứng, mỏng, có nhiều lồng măng
 • B
  Vỏ mỏng, mềm, có nhiều lồng măng
 • C
  Vỏ cứng, dày, có nhiều lồng măng
 • D
  Vỏ mềm, dày, có nhiều lồng măng
Câu 8 :

Theo tác giả, hạt dẻ Trùng Khánh chỉ xuất hiên vào mùa nào?

 • A
  Xuân
 • B
  Hạ
 • C
  Thu
 • D
  Đông
Câu 9 :

Theo tác giả, hạt dẻ trộn với món ăn nào là một phát minh mới của người anh rể ông?

 • A
  Cốm
 • B
  Chuối
 • C
  Hạt sen
 • D
  Sắn
Câu 10 :

Theo tác giả, vì sao giống hạt dẻ Trùng Khánh là số một La Mã chứ không chịu nhì?

 • A
  Vì nó đắt đỏ, hiếm có
 • B
  Vì nó to hơn những loại hạt dẻ khác
 • C
  Vì nó khó trồng
 • D
  Vì nó ngọt thơm bởi tay người trông và bón chăm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Người hoa núi
 • B
  Đàn then
 • C
  Tháng Giêng - tháng Giêng một vòng dao quắm
 • D
  Lời chúc

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được trích từ tác phẩm Tháng Giêng - tháng Giêng một vòng dao quắm

Câu 2 :

Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được chia thành mấy phần?

 • A
  2 phần
 • B
  3 phần
 • C
  4 phần
 • D
  5 phần

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được chia thành 3 phần:

- Phần 1 (từ đầu đến “…cốm trộn hạt dẻ là một thứ vật quý, dùng để khoản đãi quý nhân”): giới thiệu về vị ngon và giá trị của hạt dẻ Trùng Khánh

- Phần 2 (tiếp đến “…trên đầu mẹ có cả một rừng dẻ đang độ ngọt bùi…”): Ca ngợi vẻ đẹp và giá trị văn hóa, du lịch của rừng dẻ

- Phần 3 (còn lại): Ý nghĩa của mối tương giao giữa con người với tự nhiên

Câu 3 :

Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A
  Ngôi thứ nhất
 • B
  Ngôi thứ hai
 • C
  Ngôi thứ ba
 • D
  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý ngôn ngữ

Lời giải chi tiết :

Văn bản Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát được kể theo ngôi thứ nhất xưng “tôi”

Câu 4 :

Theo tác giả, hạt dẻ ở đâu ngon ngọt và thơm bùi không đâu có?

 • A
  Lạng Sơn
 • B
  Hà Giang
 • C
  Trùng Khánh
 • D
  Lào Cai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn văn đầu tiên

Lời giải chi tiết :

“Nhiều người nói với tôi, đã đi khắp trên đất nước ta, không đâu có giống mác lịch ngon ngọt và thơm bùi như ở Trùng Khánh”

Câu 5 :

Hạt dẻ Trùng Khánh nếu mang đi nơi khác trồng sẽ như thế nào?

 • A
  Mùi vị hoàn toàn khác lạ
 • B
  Màu sắc dại hơn
 • C
  To nhỏ khác nhau
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn văn thứ hai của văn bản

Lời giải chi tiết :

Hạt dẻ Trùng Khánh nếu mang đi nơi khác trồng, sẽ cho mùi vị hoàn toàn khác lạ. Màu sắc cũng dại hơn. To nhỏ cũng khác.

Câu 6 :

Hạt dẻ Trùng Khánh thông thường mang hình gì?

 • A
  Tròn đều
 • B
  Hình vuông
 • C
  Hình chữ nhật
 • D
  Tam giác

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn văn thứ ba của văn bản

Lời giải chi tiết :

Hạt dẻ Trùng Khánh thông thường mang hình tròn đều.

Câu 7 :

Theo tác giả, hạt dẻ Trùng Khánh có đặc điểm như thế nào?

 • A
  Vỏ cứng, mỏng, có nhiều lồng măng
 • B
  Vỏ mỏng, mềm, có nhiều lồng măng
 • C
  Vỏ cứng, dày, có nhiều lồng măng
 • D
  Vỏ mềm, dày, có nhiều lồng măng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Hạt dẻ Trùng Khánh xịn, vỏ cứng, dày và có nhiều lông măng

Câu 8 :

Theo tác giả, hạt dẻ Trùng Khánh chỉ xuất hiên vào mùa nào?

 • A
  Xuân
 • B
  Hạ
 • C
  Thu
 • D
  Đông

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn từ “Hãy nhớ một điều” đến “nặng mùi”

Lời giải chi tiết :

“Hãy nhớ một điều, hạt dẻ Trùng Khánh chỉ xuất hiện vào mùa thu. Mùa đẹp nhất trong năm”

Câu 9 :

Theo tác giả, hạt dẻ trộn với món ăn nào là một phát minh mới của người anh rể ông?

 • A
  Cốm
 • B
  Chuối
 • C
  Hạt sen
 • D
  Sắn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý từ “Nếu không nhầm” đến “vừa phải”

Lời giải chi tiết :

“Nếu không nhầm và chẳng hề thiên vị, cốm trộn hạt dẻ là một phát minh mới của người anh rể tôi”

Câu 10 :

Theo tác giả, vì sao giống hạt dẻ Trùng Khánh là số một La Mã chứ không chịu nhì?

 • A
  Vì nó đắt đỏ, hiếm có
 • B
  Vì nó to hơn những loại hạt dẻ khác
 • C
  Vì nó khó trồng
 • D
  Vì nó ngọt thơm bởi tay người trông và bón chăm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý câu kết thúc văn bản

Lời giải chi tiết :

Lí do là hạt dẻ Trùng Khánh ngọt thơm bởi tay người trồng và bón chăm

close