Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Trò chơi cướp cờ Văn 7 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Văn bản giới thiệu về quy tắc, luật lệ của trò chơi nào?

 • A
  Kéo co
 • B
  Ô ăn quan
 • C
  Cướp cờ
 • D
  Thổi cơm thi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý nhan đề

Lời giải chi tiết :

Văn bản giới thiệu về quy tắc, luật lệ của trò chơi cướp cờ

Câu hỏi 2 :

Văn bản Trò chơi cướp cờ thuộc thể loại gì?

 • A
  Văn bản nghị luận
 • B
  Văn bản thông tin
 • C
  Văn bản nhật dụng
 • D
  Ngụ ngôn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Chú ý dựa vào đặc trưng của thể loại

Lời giải chi tiết :

Văn bản Trò chơi cướp cờ thuộc thể loại văn bản thông tin

Câu hỏi 3 :

Văn bản Trò chơi cướp cờ sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

 • A
  Biểu cảm
 • B
  Tự sự
 • C
  Nghị luận
 • D
  Thuyết minh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Chú ý giọng điệu, ngôn ngữ của văn bản

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là thuyết minh

Câu hỏi 4 :

Mục đích của trò chơi cướp cờ là gì?

 • A
  Thể hiện sự chuyên nghiệp của người chơi
 • B
  Góp phần rèn luyện thể lực, sự khéo léo, nhanh nhẹn, tinh mắt, khả năng phán đoán và chuyển hướng hợp lí,… cho người chơi
 • C
  Tạo không khí vui vẻ, thi đua, tính tập thể, tinh thần đoàn kết
 • D
  A và C đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Mục đích:

- Góp phần rèn luyện thể lực, khéo léo, nhanh nhẹn, tinh mắt, khả năng phán đoán và chuyển hướng hợp lí,… cho người chơi

- Tạo không khí vui vẻ, thi đua, tính tập thể, tinh thần đoàn kết khi chơi

Câu hỏi 5 :

Trò chơi cướp cờ chia thành mấy đội?

 • A
  2 đội
 • B
  3 đội
 • C
  4 đội
 • D
  5 đội

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Trò chơi chia làm hai đội không hạn chế số lượng người chơi

Câu hỏi 6 :

Địa điểm chơi cướp cờ có đặc điểm như thế nào?

 • A
  Rộng rãi
 • B
  Bằng phẳng
 • C
  Nhỏ hẹp
 • D
  A và B đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Chọn địa điểm chơi rộng rãi, bằng phẳng như sân nhà, sân trường, sân điểm vui chơi…

close