Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Dòng sông đen Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Dòng “sông đen” do ai sáng tác?

 • A
  Hà Thủy Nguyên
 • B
  Giuyn Véc-nơ
 • C
  Rô-a Đan
 • D
  Mác-xim Go-rơ-ki
Câu 2 :

Văn bản Dòng “sông đen” trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Thiên mã
 • B
  Bà lão I-dec-ghin
 • C
  Hai cây phong
 • D
  Hai vạn dặm dưới biển
Câu 3 :

Đoạn trích Dòng “sông đen” thuộc chương mấy của tác phẩm Hai vạn dặm dưới biển?

 • A
  14
 • B
  15
 • C
  16
 • D
  17
Câu 4 :

Đoạn trích kể về nội dung gì?

 • A
  Hành trình đi tìm hòn đá vũ trụ Ôm-phê-lốt
 • B
  Hành trình khám phá xưởng sản xuất sô-cô-la bên trong nhà máy
 • C
  Tái hiện cuộc đời người anh hùng trẻ tuổi Đan-kô
 • D
  Những ngày đầu của hành trình hai vạn dặm dưới biển trên con tàu Nau-ti-lơtx
Câu 5 :

Đề tài của văn bản Dòng “sông đen” là gì?

 • A
  Trẻ em
 • B
  Tình cảm gia đình
 • C
  Khám phá đại dương
 • D
  Tình bạn bè
Câu 6 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Hồi kí
 • B
  Ngụ ngôn
 • C
  Truyện thơ Nôm
 • D
  Truyện khoa học viễn tưởng
Câu 7 :

Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy

 • A
  Ngôi thứ nhất
 • B
  Ngôi thứ hai
 • C
  Ngôi thứ ba
 • D
  Ngôi kể thay đổi linh hoạt
Câu 8 :

Theo nhân vật “tôi”, những hải lưu rất dễ nhận ra theo màu sắc và nhiệt độ, đáng kể nhất là hải lưu nào?

 • A
  Labrador
 • B
  Bắc Brasil
 • C
  Gulf Stream
 • D
  Angola
Câu 9 :

Tàu Nau-ti-lơtx chạy theo hải lưu nào?

 • A
  Bắc Bra-xin
 • B
  Cư-rô-xi-ô
 • C
  Gơn-xtrim
 • D
  Ăng-gô-la
Câu 10 :

Tác giả để cho giáo sư A-rô-nắc và Nét Len tranh luận về vấn đề gì?

 • A
  Phân biệt các loài cá dưới đại dương
 • B
  Nét Len có ý định chiếm đoạt tàu Nau-ti-lơtx hoặc cả ba cùng bỏ trốn khỏi con tàu
 • C
  Làm thế nào để vận hành chiếc tàu ngầm Nau-ti-lơtx
 • D
  Tất cả đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Dòng “sông đen” do ai sáng tác?

 • A
  Hà Thủy Nguyên
 • B
  Giuyn Véc-nơ
 • C
  Rô-a Đan
 • D
  Mác-xim Go-rơ-ki

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Văn bản Dòng “sông đen” do Giuyn Véc-nơ sáng tác

Câu 2 :

Văn bản Dòng “sông đen” trích từ tác phẩm nào?

 • A
  Thiên mã
 • B
  Bà lão I-dec-ghin
 • C
  Hai cây phong
 • D
  Hai vạn dặm dưới biển

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ của văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Dòng “sông đen” trích từ tác phẩm Hai vạn dặm dưới biển của Giuyn Véc-nơ. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1866

Câu 3 :

Đoạn trích Dòng “sông đen” thuộc chương mấy của tác phẩm Hai vạn dặm dưới biển?

 • A
  14
 • B
  15
 • C
  16
 • D
  17

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trong SGK được trích từ chương 14 của truyện, kể về những ngày đầu của hành trình hai vạn dặm dưới biển trên con tàu Nau-ti-lơt

Câu 4 :

Đoạn trích kể về nội dung gì?

 • A
  Hành trình đi tìm hòn đá vũ trụ Ôm-phê-lốt
 • B
  Hành trình khám phá xưởng sản xuất sô-cô-la bên trong nhà máy
 • C
  Tái hiện cuộc đời người anh hùng trẻ tuổi Đan-kô
 • D
  Những ngày đầu của hành trình hai vạn dặm dưới biển trên con tàu Nau-ti-lơtx

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trong SGK được trích từ chương 14 của truyện, kể về những ngày đầu của hành trình hai vạn dặm dưới biển trên con tàu Nau-ti-lơt

Câu 5 :

Đề tài của văn bản Dòng “sông đen” là gì?

 • A
  Trẻ em
 • B
  Tình cảm gia đình
 • C
  Khám phá đại dương
 • D
  Tình bạn bè

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung của văn bản, từ đó rút ra đề tài

Lời giải chi tiết :

Văn bản Dòng “sông đen” thuộc đề tài khám phá đại dương

Câu 6 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A
  Hồi kí
 • B
  Ngụ ngôn
 • C
  Truyện thơ Nôm
 • D
  Truyện khoa học viễn tưởng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc trưng của thể loại

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại truyện khoa học viễn tưởng

Câu 7 :

Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy

 • A
  Ngôi thứ nhất
 • B
  Ngôi thứ hai
 • C
  Ngôi thứ ba
 • D
  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chú ý ngôi kể, lời người kể chuyện

Lời giải chi tiết :

Văn bản được kể theo ngôi thứ nhất

Câu 8 :

Theo nhân vật “tôi”, những hải lưu rất dễ nhận ra theo màu sắc và nhiệt độ, đáng kể nhất là hải lưu nào?

 • A
  Labrador
 • B
  Bắc Brasil
 • C
  Gulf Stream
 • D
  Angola

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn từ “Tôi suy nghĩ” đến “Ấn Độ Dương”

Lời giải chi tiết :

“Các dại dương cũng như các lục địa đều có những dòng sông của riêng mình. Đó là những hải lưu rất dễ nhận ra theo màu sắc và nhiệt độ. Hải lưu đáng kể nhất là Gơn-xtrim (Gulf Stream)”

Câu 9 :

Tàu Nau-ti-lơtx chạy theo hải lưu nào?

 • A
  Bắc Bra-xin
 • B
  Cư-rô-xi-ô
 • C
  Gơn-xtrim
 • D
  Ăng-gô-la

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý đoạn “Tàu Nau-ti-lơtx” đến “lạnh ngắt”

Lời giải chi tiết :

Tàu Nau-ti-lơtx chạy theo hải lưu có cái tên Nhật Bản là Cư-rô-xi-ô (Kuroshio), nghĩa là “Sông đen”

Câu 10 :

Tác giả để cho giáo sư A-rô-nắc và Nét Len tranh luận về vấn đề gì?

 • A
  Phân biệt các loài cá dưới đại dương
 • B
  Nét Len có ý định chiếm đoạt tàu Nau-ti-lơtx hoặc cả ba cùng bỏ trốn khỏi con tàu
 • C
  Làm thế nào để vận hành chiếc tàu ngầm Nau-ti-lơtx
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản, chú ý từ “Tôi nói lại với Nét” đến “thằng mù…”

Lời giải chi tiết :

Nét Len đã tranh luận khá gay gắt với giáo sư A-rô-nắc vì anh ta có ý định chiếm đoạt tàu Nau-ti-lơtx hoặc cả ba người bỏ trốn khỏi con tàu

close