Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Rô-a Đan Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh năm mất của nhà văn Rô-a Đan?

 • A
  1915 – 1989
 • B
  1916 – 1990
 • C
  1917 – 1991
 • D
  1918 – 1992
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Rô-a Đan sinh ra tại đâu?

 • A
  Anh
 • B
  Pháp
 • C
  Mĩ
 • D
  Nga
Câu 3 :

Rô-a Đan nổi lên trong những năm bao nhiêu?

 • A
  1910
 • B
  1920
 • C
  1930
 • D
  1940
Câu 4 :

Rô-a Đan nổi tiếng với các truyện dành cho đối tượng nào?

 • A
  Trẻ em
 • B
  Người lớn
 • C
  Phụ nữ
 • D
  A và B đúng
Câu 5 :

Rô-a Đan được mệnh danh là gì?

 • A
  Tiểu thuyết gia đầu tiên của thế giới
 • B
  Một trong những người đi tiên phong trong thể loại khoa học viễn tưởng
 • C
  Một trong những người kể chuyện vĩ đại nhất cho trẻ em của thế kỷ 20
 • D
  Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới
Câu 6 :

Ông xếp thứ bao nhiêu trong danh sách “50 nhà văn vĩ đại nhất của Anh kể từ năm 1945” theo The Times (2008)?

 • A
  16
 • B
  17
 • C
  18
 • D
  19

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh năm mất của nhà văn Rô-a Đan?

 • A
  1915 – 1989
 • B
  1916 – 1990
 • C
  1917 – 1991
 • D
  1918 – 1992

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của tác giả

Lời giải chi tiết :

Nhà văn Rô-a Đan sinh ngày 13/09/1916, mất ngày 23/11/1990

Câu 2 :

Rô-a Đan sinh ra tại đâu?

 • A
  Anh
 • B
  Pháp
 • C
  Mĩ
 • D
  Nga

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Rô-a Đan sinh tại Wales, là một tiểu thuyết gia, nhà văn viết truyện ngắn, nhờ thơ, kịch tác gia, và phi công chiến đấu người Anh

Câu 3 :

Rô-a Đan nổi lên trong những năm bao nhiêu?

 • A
  1910
 • B
  1920
 • C
  1930
 • D
  1940

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông nổi lên trong những năm 1940

Câu 4 :

Rô-a Đan nổi tiếng với các truyện dành cho đối tượng nào?

 • A
  Trẻ em
 • B
  Người lớn
 • C
  Phụ nữ
 • D
  A và B đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Rô-a Đan nổi tiếng với các truyện cho cả trẻ em và người lớn và trở thành một trong những tác giả bán chạy nhất thế giới

Câu 5 :

Rô-a Đan được mệnh danh là gì?

 • A
  Tiểu thuyết gia đầu tiên của thế giới
 • B
  Một trong những người đi tiên phong trong thể loại khoa học viễn tưởng
 • C
  Một trong những người kể chuyện vĩ đại nhất cho trẻ em của thế kỷ 20
 • D
  Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Rô-a Đan được gọi là “một trong những người kể chuyện vĩ đại nhất cho trẻ em của thế kỷ 20”

Câu 6 :

Ông xếp thứ bao nhiêu trong danh sách “50 nhà văn vĩ đại nhất của Anh kể từ năm 1945” theo The Times (2008)?

 • A
  16
 • B
  17
 • C
  18
 • D
  19

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của tác giả

Lời giải chi tiết :

Ông xếp thứ 16 trong danh sách “50 nhà văn vĩ đại nhất của Anh kể từ năm 1945” theo The Times (2008)

close