Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Chu Quang Tiềm Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào dưới đây là quê của Chu Quang Tiềm?

 • A
  Thiệu Hưng – Trung Quốc
 • B
  An Huy – Trung Quốc
 • C
  Thượng Hải – Trung Quốc
 • D
  Trường An – Trung Quốc
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đâu không phải là sáng tác của Chu Quang Tiềm?

 • A
  Tiếng nói của văn nghệ
 • B
  Bàn về đọc sách
 • C
  Bàn về thơ
 • D
  Tâm lí học văn nghệ
Câu 3 :

Điền vào chỗ … trong đoạn sau khi bàn về phong cách sáng tác của Chu Quang Tiềm.

“Những bài chính luận của Chu Quang Tiềm mang phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy đủ lí lẽ xác đáng,…”

 • A
  Lập luận chặt chẽ
 • B
  Dẫn chứng sinh động
 • C
  Có tính thuyết phục sâu sắc
 • D
  Cả 3 phương án trên
Câu 4 :

Chu Quang Tiềm thường viết về thể loại nào?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Thơ ca
 • C
  Chính luận
 • D
  Báo chí
Câu 5 :

Chu Quang Tiềm sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1897
 • B
  1898
 • C
  1899
 • D
  1900
Câu 6 :

Tác giả Chu Quang Tiềm tên khai sinh là gì?

 • A
  Chu Chương Thọ
 • B
  Bạch Thọ Di
 • C
  Tự Mạnh Thực
 • D
  Tào Ngu
Câu 7 :

Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về tác giả Chu Quang Tiềm?

 • A
  Ông là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa, kinh tế đến quân sự
 • B
  Ông là người có tài năng, có cốt cách thanh tao, có tấm lòng yêu nước thương dân
 • C
  Ông là người có tài năng trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa đến kinh tế, chính trị
 • D
  Ông là danh nhân lớn, học vấn cao, là tác giả của nhiều bài chính luận nổi tiếng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào dưới đây là quê của Chu Quang Tiềm?

 • A
  Thiệu Hưng – Trung Quốc
 • B
  An Huy – Trung Quốc
 • C
  Thượng Hải – Trung Quốc
 • D
  Trường An – Trung Quốc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Chu Quang Tiềm quê ở Đông Thành – An Huy – Trung Quốc

Câu 2 :

Đâu không phải là sáng tác của Chu Quang Tiềm?

 • A
  Tiếng nói của văn nghệ
 • B
  Bàn về đọc sách
 • C
  Bàn về thơ
 • D
  Tâm lí học văn nghệ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Một số tác phẩm tiêu biểu của Chu Quang Tiềm như: “Tâm lí học văn nghệ”, “Bàn về thơ”, “Bàn về đọc sách”,…

Câu 3 :

Điền vào chỗ … trong đoạn sau khi bàn về phong cách sáng tác của Chu Quang Tiềm.

“Những bài chính luận của Chu Quang Tiềm mang phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy đủ lí lẽ xác đáng,…”

 • A
  Lập luận chặt chẽ
 • B
  Dẫn chứng sinh động
 • C
  Có tính thuyết phục sâu sắc
 • D
  Cả 3 phương án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Những bài chính luận của Chu Quang Tiềm mang phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy đủ lí lẽ xác đáng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng sinh động và có tính thuyết phục sâu sắc

Câu 4 :

Chu Quang Tiềm thường viết về thể loại nào?

 • A
  Tiểu thuyết
 • B
  Thơ ca
 • C
  Chính luận
 • D
  Báo chí

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Những bài chính luận của Chu Quang Tiềm mang phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy đủ lí lẽ xác đáng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng sinh động và có tính thuyết phục sâu sắc

Câu 5 :

Chu Quang Tiềm sinh năm bao nhiêu?

 • A
  1897
 • B
  1898
 • C
  1899
 • D
  1900

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Chu Quang Tiềm (1897 – 1986)

Câu 6 :

Tác giả Chu Quang Tiềm tên khai sinh là gì?

 • A
  Chu Chương Thọ
 • B
  Bạch Thọ Di
 • C
  Tự Mạnh Thực
 • D
  Tào Ngu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Chu Quang Tiềm tên khai sinh là Tự Mạnh Thực

Câu 7 :

Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về tác giả Chu Quang Tiềm?

 • A
  Ông là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa, kinh tế đến quân sự
 • B
  Ông là người có tài năng, có cốt cách thanh tao, có tấm lòng yêu nước thương dân
 • C
  Ông là người có tài năng trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa đến kinh tế, chính trị
 • D
  Ông là danh nhân lớn, học vấn cao, là tác giả của nhiều bài chính luận nổi tiếng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Chu Quang Tiềm là danh nhân lớn, học vấn cao, là tác giả của nhiều bài chính luận nổi tiếng

close