Trắc nghiệm Phân tích bài thơ Thu sang Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Thu sang do ai sáng tác?

 • A
  Hữu Thỉnh
 • B
  Thanh Hải
 • C
  Đỗ Trọng Khơi
 • D
  Y Phương
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Bài thơ Thu sang thuộc thể thơ gì?

 • A
  Thơ bốn chữ
 • B
  Thơ năm chữ
 • C
  Thơ lục bát
 • D
  Thất ngôn bát cú
Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Thu sang là gì?

 • A
  Tự sự
 • B
  Nghị luận
 • C
  Thuyết minh
 • D
  Biểu cảm
Câu 4 :

Xác định những màu xuất hiện trong bài thơ.

 • A
  Màu vàng, màu xanh, màu hồng
 • B
  Màu vàng, màu xanh
 • C
  Màu xanh, màu hồng
 • D
  Màu vàng, màu hồng
Câu 5 :

Chủ đề của bài thơ là gì?

 • A
  Bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, sinh động khi thu sang
 • B
  Bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, sinh động khi xuân sang
 • C
  Bức tranh thiên nhiên của buổi bình minh
 • D
  Bức tranh lao động thời kì đất nước đổi mới
Câu 6 :

Điền vào chỗ … để hoàn thành đoạn thơ sau:

“Đã tràn ngân nỗi mong manh

Tiếng chim đẩy khoảng này xanh sang mùa

….

Tự lòng đất, tự trời xưa nhuộm về”

 • A
  Xanh lễ đã kiệt sức hè
 • B
  Vườn chiều rộn lá thu sang
 • C
  Vàng như tự nắng tự mưa
 • D
  Cỏ non xanh tận chân trời
Câu 7 :

Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong đoạn thơ sau:

“Vàng như tự nắng tự mưa

Tự lòng đất, tự trời xưa nhuộm về”

 • A
  Điệp ngữ
 • B
  So sánh
 • C
  Liệt kê
 • D
  Tất cả đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Thu sang do ai sáng tác?

 • A
  Hữu Thỉnh
 • B
  Thanh Hải
 • C
  Đỗ Trọng Khơi
 • D
  Y Phương

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Thu sang do nhà thơ Đỗ Trọng Khơi sáng tác

Câu 2 :

Bài thơ Thu sang thuộc thể thơ gì?

 • A
  Thơ bốn chữ
 • B
  Thơ năm chữ
 • C
  Thơ lục bát
 • D
  Thất ngôn bát cú

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý số tiếng, số câu

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Thu sang thuộc thể thơ lục bát

Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Thu sang là gì?

 • A
  Tự sự
 • B
  Nghị luận
 • C
  Thuyết minh
 • D
  Biểu cảm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản, chú ý ngôn ngữ, giọng điệu

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Thu sang là biểu cảm

Câu 4 :

Xác định những màu xuất hiện trong bài thơ.

 • A
  Màu vàng, màu xanh, màu hồng
 • B
  Màu vàng, màu xanh
 • C
  Màu xanh, màu hồng
 • D
  Màu vàng, màu hồng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Màu vàng, màu xanh xuất hiện trong bài thơ

Câu 5 :

Chủ đề của bài thơ là gì?

 • A
  Bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, sinh động khi thu sang
 • B
  Bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, sinh động khi xuân sang
 • C
  Bức tranh thiên nhiên của buổi bình minh
 • D
  Bức tranh lao động thời kì đất nước đổi mới

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung bài thơ, từ đó rút ra chủ đề

Lời giải chi tiết :

Chủ đề của bài thơ là: Bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, sinh động khi thu sang, qua đó bộc lộ tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước của tác giả

Câu 6 :

Điền vào chỗ … để hoàn thành đoạn thơ sau:

“Đã tràn ngân nỗi mong manh

Tiếng chim đẩy khoảng này xanh sang mùa

….

Tự lòng đất, tự trời xưa nhuộm về”

 • A
  Xanh lễ đã kiệt sức hè
 • B
  Vườn chiều rộn lá thu sang
 • C
  Vàng như tự nắng tự mưa
 • D
  Cỏ non xanh tận chân trời

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ thuộc lại bài thơ

Lời giải chi tiết :

“Đã tràn ngân nỗi mong manh

Tiếng chim đẩy khoảng này xanh sang mùa

Vàng như tự nắng tự mưa

Tự lòng đất, tự trời xưa nhuộm về”

Câu 7 :

Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong đoạn thơ sau:

“Vàng như tự nắng tự mưa

Tự lòng đất, tự trời xưa nhuộm về”

 • A
  Điệp ngữ
 • B
  So sánh
 • C
  Liệt kê
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn thơ

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn sử dụng các biện pháp: so sánh, điệp ngữ, liệt kê

close