Trắc nghiệm Tìm hiểu tác giả Thanh Tịnh Văn 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Quê hương của Thanh Tịnh là ở đâu?

 • A
  Ven sông Hương thành phố Huế
 • B
  Ven sông Hồng, thành phố Hà Nội
 • C
  Ven sông Đuống, Gia Lâm (Hà Nội)
 • D
  Một tỉnh thuoojc đồng bằng Bắc Bộ
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đâu là năm sinh năm mất của Thanh Tịnh?

 • A
  1911 - 1988
 • B
  1930 - 1980
 • C
  1935 - 1985
 • D
  1940 - 1990
Câu 3 :

Tên khai sinh của Thanh Tịnh là gì?

 • A
  Nam Cao
 • B
  Hứa Vĩnh Sước
 • C
  Trần Văn Ninh
 • D
  Nguyễn Tuân
Câu 4 :

Ngoài viết văn, làm thơ, Thanh Tịnh còn làm gì?

 • A
  Buôn bán
 • B
  Dạy học
 • C
  Làm nông nghiệp
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 5 :

Thanh Tịnh được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A
  2007
 • B
  2008
 • C
  2009
 • D
  20010
Câu 6 :

Phong cách văn chương của Thanh Tịnh là gì?

 • A
  Ông thường viết những trang văn hào hùng, tràn đầy nhiệt huyết
 • B
  Văn chương của ông đậm chất chính luận, sử thi hào hùng
 • C
  Sáng tác của ông đều toát lên vẻ đẹp đằm thắm, êm dịu, trong trẻo
 • D
  Tất cả đáp án trên đều sai
Câu 7 :

Đâu không phải là sáng tác của Thanh Tịnh?

 • A
  Hận chiến trường
 • B
  Ngậm ngải tìm trầm
 • C
  Quê mẹ
 • D
  Máu và hoa

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Quê hương của Thanh Tịnh là ở đâu?

 • A
  Ven sông Hương thành phố Huế
 • B
  Ven sông Hồng, thành phố Hà Nội
 • C
  Ven sông Đuống, Gia Lâm (Hà Nội)
 • D
  Một tỉnh thuoojc đồng bằng Bắc Bộ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thanh Tịnh quê ở xóm Gia Lạc, ven sông Hương, ngoại ô thành phố Huế

Câu 2 :

Đâu là năm sinh năm mất của Thanh Tịnh?

 • A
  1911 - 1988
 • B
  1930 - 1980
 • C
  1935 - 1985
 • D
  1940 - 1990

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thanh Tịnh sinh năm 1911, mất năm 1988

Câu 3 :

Tên khai sinh của Thanh Tịnh là gì?

 • A
  Nam Cao
 • B
  Hứa Vĩnh Sước
 • C
  Trần Văn Ninh
 • D
  Nguyễn Tuân

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thanh Tịnh tên khai sinh là Trần Văn Ninh

Câu 4 :

Ngoài viết văn, làm thơ, Thanh Tịnh còn làm gì?

 • A
  Buôn bán
 • B
  Dạy học
 • C
  Làm nông nghiệp
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Từ năm 1933, ông đi làm ở các sở tư rồi vào nghề dạy học và bắt đầu viết văn, làm thơ

Câu 5 :

Thanh Tịnh được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A
  2007
 • B
  2008
 • C
  2009
 • D
  20010

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Thanh Tịnh được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007

Câu 6 :

Phong cách văn chương của Thanh Tịnh là gì?

 • A
  Ông thường viết những trang văn hào hùng, tràn đầy nhiệt huyết
 • B
  Văn chương của ông đậm chất chính luận, sử thi hào hùng
 • C
  Sáng tác của ông đều toát lên vẻ đẹp đằm thắm, êm dịu, trong trẻo
 • D
  Tất cả đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Sáng tác của ông đều toát lên vẻ đẹp đằm thắm, êm dịu, trong trẻo

Câu 7 :

Đâu không phải là sáng tác của Thanh Tịnh?

 • A
  Hận chiến trường
 • B
  Ngậm ngải tìm trầm
 • C
  Quê mẹ
 • D
  Máu và hoa

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm chính: Hận chiến trường (tập thơ, 1937), Quê mẹ (tập truyện ngắn, 1941), Ngậm ngải tìm trầm (tập truyện ngắn, 1943)…

close