Trắc nghiệm Tìm hiểu văn bản Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng Văn 7 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Ai là người đưa ra quan điểm: Cả bọn không làm gì nữa thử xem lão Miệng có sống được không?

 • A

  Cô Mắt

 • B

  Cậu Tay

 • C

  Bác Tài

 • D

  Bác Tài

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Cậu Tay là người đưa ra quan điểm: “Cả bọn không làm gì nữa thử xem lão Miệng có sống được không?”

Câu hỏi 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Việc cả bọn không làm lụng nữa đã khiến lão Miệng chết đói, còn các nhân vật khác lại nhàn hạ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Việc cả bọn không làm lụng nữa đã khiến lão Miệng chết đói, các nhân vật còn lại cũng kiệt quệ về sức lực và tinh thần

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng tượng trưng cho những con người một tổ chức, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về văn bản

Câu hỏi 4 :

Khi nghe mọi người nói; ‘Từ nay chúng tôi không làm gì để nuôi ông nữa” thì thái độc của bác Miệng như thế nào?

 • A

  Rất buồn phiền

 • B

  Rất ngạc nhiên

 • C

  Rất đau khổ

 • D

  Rất bình tĩnh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Ôn lại kiến thức về văn bản, nhớ lại tâm trạng lão Miệng

Lời giải chi tiết :

Khi nghe mọi người nói; ‘Từ nay chúng tôi không làm gì để nuôi ông nữa” thì thái độc của bác Miệng rất ngạc nhiên

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Kết thúc của truyện ngụ ngôn này là kết thúc có hậu do ý thức được bản chất vấn đề, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Câu hỏi 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng có ý nghĩa giống truyện ngụ ngôn Đeo nhạc cho mèo, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc truyện Đeo nhạc cho mèo

Lời giải chi tiết :

Truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng có ý nghĩa phê phán những kẻ sống tách biệt, còn truyện Đeo nhạc cho mèo lại phê phán những kẻ ham sống sợ chết

Câu hỏi 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Mỗi học sinh chúng ta có nghĩa vụ đoàn kết với bạn bè cùng lớp, còn bạn bè các lớp khác trong trường thì không cần, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Suy nghĩ thật kĩ

Lời giải chi tiết :

Các học sinh của các lớp khác nhau cũng cần có sự đoàn kết trong một số trường hợp nhất định

close