Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 83,84 vở thực hành Toán 6

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào SAI? Câu 2. Số trục đối xứng của hình dưới đây là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào SAI?

A. Tam giác đều bất kì có ba trục đối xứng.

B. Mọi hình vuông có bốn trục đối xứng.

C. Mọi hình bình hành có hai trục đối xứng.

D. Mọi hình thang cân có một trục đối xứng.

Phương pháp giải:

Hình bình hành không có trục đối xứng.

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 2

Câu 2. Số trục đối xứng của hình dưới đây là

 

A. 1

B.2

C. 3

D. 4.

Phương pháp giải:

Trục đối xứng là đường thẳng chia hình thành 2 phần mà nếu gấp hình theo đường thẳng đó thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết:

Chọn D.

Quảng cáo
close