Giải bài 5 (5.3) trang 86 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (5.3). Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (5.3). Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng chia hình thành 2 phần mà nếu gấp hình theo đường thẳng đó thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

- Hình b không có trục đối xứng

- Hình a, hình c và hình d có trục đối xứng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close