Giải bài 4 (5.2) trang 85 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (5.2). Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (5.2). Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng chia hình thành 2 phần mà nếu gấp hình theo đường thẳng đó thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

Hình lục giác đều có tất cả 6 trục đối xứng, bao gồm 3 đường thẳng đi qua 3 cặp đỉnh đối diện và 3 đường thẳng đi qua các trung điểm của 3 cặp cạnh đối diện.

Quảng cáo
close