Giải bài 2 trang 84 vở thực hành Toán 6

Bài 2. Vẽ tiếp hình dưới đây để được một hình có trục đối xứng là đường thẳng d.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2. Vẽ tiếp hình dưới đây để được một hình có trục đối xứng là đường thẳng d.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng chia hình thành 2 phần mà nếu gấp hình theo đường thẳng đó thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

Hình được vẽ tiếp như sau (các em tô nét liện và vẽ thêm để hoàn thiện)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close