Giải bài 3 (5.1) trang 85 vở thực hành Toán 6

Bài 3(5.1). Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(5.1). Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng chia hình thành 2 phần mà nếu gấp hình theo đường thẳng đó thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng đi qua trung điểm của 2 cạnh đáy.

Quảng cáo
close