Giải bài 6 (5.4) trang 86 vở thực hành Toán 6

Bài 6 (5.4). Quan sát những hình dưới đây và cho biết

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6 (5.4). Quan sát những hình dưới đây và cho biết

a) Hình nào không có trục đối xứng?

b) Hình nào chỉ có một trục đối xứng?

c) Hình nào có hai trục đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng chia hình thành 2 phần mà nếu gấp hình theo đường thẳng đó thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

a) Hình c không có trục đối xứng

b) Hình a và hình d có 1 trục đối xứng

c) Hình b có 2 trục đối xứng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close