Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 42 vở thực hành Toán 6

Câu 1. Quan sát hình dưới đây và cho biết khẳng định nào đúng?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

Câu 1. Quan sát hình dưới đây và cho biết khẳng định nào đúng?

 

Câu 1

Câu 1. Quan sát hình dưới đây và cho biết khẳng định nào đúng?

A. Điểm A thuộc đường thẳng d

B. Điểm C thuộc đường thẳng d

C. Đường thẳng AB đi qua điểm C

D. Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ

Lời giải chi tiết:

Chọn A.

Câu 2

Câu 2. Quan sát hình dưới đây và cho biết khẳng định nào sai ?

 

A. Hai đường thẳng a và b song song.

B. M là giao điểm của hai đường thẳng a và b.

C. Đường thẳng a trùng với đường thẳng MP.

D. M, N, P là ba điểm không thẳng hàng.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ

Lời giải chi tiết:

Chọn A.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close