Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 28 vở thực hành Toán 6

Câu 1. Viết phân số \(\frac{{ - 2021}}{{100}}\) dưới dạng số thập phân ta được kết quả là A. -2, 021 B. -20, 21 C. 2, 021 D. 20, 21. Câu 2. Chữ số thập phân thứ hai của số -31 245, 087 9 là A. 1 B. 4 C. 7 D.8.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Viết phân số \(\frac{{ - 2021}}{{100}}\) dưới dạng số thập phân ta được kết quả là

A. -2, 021

B. -20, 21

C. 2, 021

D. 20, 21.

Phương pháp giải:

Mẫu số là 100 nên tách các chữ số của tử để được số thập phân có 2 chữ số thập phân.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 2

Câu 2. Chữ số thập phân thứ hai của số -31 245, 087 9 là

A. 1

B. 4

C. 7

D.8.

Phương pháp giải:

Chữ số thứ hai sau dấu phẩy. 

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close