Giải bài 2 (7.2) trang 29 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (7.2). Tìm số đối của các số thập phân sau: -1,2; 4,15; 19,2.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (7.2). Tìm số đối của các số thập phân sau: -1,2; 4,15; 19,2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đối của a là  -a.

Lời giải chi tiết

Số đối của các số -1,2 ; 4,15; 19,2 lần lượt là 1,2 ; -4,15; -19,2.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close