Giải bài 5 trang 29 vở thực hành Toán 6

Bài 5. Tìm các số nguyên n thỏa mãn điều kiện 14,12 < n < 19,7

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5. Tìm các số nguyên n thỏa mãn điều kiện 14,12 < n < 19,7

Phương pháp giải - Xem chi tiết

xác định các số nguyên thỏa mãn điều kiện.

Lời giải chi tiết

14,2 có phần số nguyên là 14, các số nguyên lớn hơn 14 là 15; 16; 17; 18

Tương tự 19,7 có phần số nguyên là 14. Các số nguyên viết theo thứ tự nhỏ dần là 19;18;17;... Do đó các số nguyên n  thỏa mãn điều kiện bài toán là 15; 16; 17; 18; 19.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close