Giải bài 4 (7.4) trang 29 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (7.4). Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Nhiệt độ đông đặc của rượu, nước, thủy ngân lần lượt là: \( - {117^o}C;{0^o}C; - {38,83^o}C\) Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của ba chất này theo thứ tự từ bé đến lớn.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (7.4). Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Nhiệt độ đông đặc của rượu, nước, thủy ngân lần lượt là:

\( - {117^o}C;{0^o}C; - {38,83^o}C\)

Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của ba chất này theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số âm luôn nhỏ hơn 0.

Lời giải chi tiết

Vì 38,83 < 117 nên -117 < -38,83 < 0 . Như vậy nhiệt độ đông đặc của rượu thấp nhất, tiếp theo là thủy ngân, sau cùng là nước.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close