Giải bài 3 (7.3) trang 29 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (7.3). So sánh các số sau: a) -421,3 và 0,15 b) -7,52 và -7,6

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (7.3).  So sánh các số sau:

a) -421,3  và 0,15

b) -7,52 và  -7,6

Phương pháp giải - Xem chi tiết

số âm luôn nhỏ hơn số dương

Lời giải chi tiết

a) – 421,3 < 0,15 (số âm luôn nhỏ hơn số dương)

b) – 7,6 <  - 7,52 ( vì 7,6 =7,60 > 7,52)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close