Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 17 vở thực hành Toán 6

Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1: Tích \(3.3.3.3.27\) viết dưới dạng lũy thừa là Câu 2: Gọi \(x\)là số tự nhiên thỏa mãn \({5^x} = 125\). Khi đó

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Tích \(3.3.3.3.27\) viết dưới dạng lũy thừa là

A. \({3^7}\)

B. \({7^3}\)

C. \({3^8}\)

D. \({8^3}\).

Phương pháp giải:

Tách \(27 = 3.3.3\)

Lời giải chi tiết:

\(3.3.3.3.27 = 3.3.3.3.3.3.3. = {3^7}\).

Chọn A

Câu 2

Câu 2: Gọi \(x\)là số tự nhiên thỏa mãn \({5^x} = 125\). Khi đó

A.\(x = 0\)

B. \(x = 4\)

C. \(x = 3\)

D. \(x = 5\).

Phương pháp giải:

Đưa 2 vế về cùng cơ số 5.

Lời giải chi tiết:

\({5^x} = 125 \Leftrightarrow {5^x} = {5^3} \Leftrightarrow x = 3.\)

Chọn C

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close