Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 13 vở thực hành Toán 6

Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1: Tích của hai số 48 và 25 bằng Câu 2: Số dư của phép chia 2 451 : 10 là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Tích của hai số 48 và 25 bằng

A. 12 000

B. 120

C. 1 200

D. 180.

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

\(48.25 = 12.4.25 = 12.100 = 12000\).

Câu 2

Câu 2: Số dư của phép chia 2 451 : 10 là

A. 51

B. 1

C. 7

D. 11.

Phương pháp giải:

Đặt tính thực hiện phép chia.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close