Giải bài tập 5 trang 8 vở thực hành toán 6

Bài 5(1.10). Một số tự nhiên được viết bởi ba chữ số 0 và ba chữ số 9 nằm xen kẽ nhau. Đó là số nào?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(1.10). Một số tự nhiên được viết bởi ba chữ số 0 và ba chữ số 9 nằm xen kẽ nhau. Đó là số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định vị trí của các chữ số 0 và 9.

Lời giải chi tiết

Vì số 0 không thể nằm ở vị trí đầu nên vị trí này chỉ có thể là 9.

Mặt khác ba chữ số 9 và ba chữ số 0 nằm xen kẽ nhau nên số cần tìm là 909090.

Quảng cáo
close