Giải bài 7 trang 9 vở thực hành Toán 6

Bài 7(1.12). Trong một cửa hàng bánh kẹo, người ta đóng gói kẹo thành các loại: Mỗi gói có 10 cái kẹo, mỗi hộp có 10 gói, mỗi thùng có 10 hộp. Một người mua 9 thùng, 9 hộp và 9 gói kẹo. Hỏi người đó mua tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7(1.12). Trong một cửa hàng bánh kẹo, người ta đóng gói kẹo thành các loại: Mỗi gói có 10 cái kẹo, mỗi hộp có 10 gói, mỗi thùng có 10 hộp. Một người mua 9 thùng, 9 hộp và 9 gói kẹo. Hỏi người đó mua tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định số kẹo có trong mỗi thùng, mỗi hộp.

Lời giải chi tiết

Vì mỗi gói có 10 cái kẹo và mỗi hộp có 10 gói nên mỗi hộp có 10.10=100 cái kẹo.

Mỗi thùng có 10 gói nên mỗi thùng có 10.100 = 1000 cái kẹo.

Vậy người đó đã mua:

9 x 1000 + 9 x 100 + 9 x 10 =9990 ( cái kẹo).

Quảng cáo
close