Giải bài 6 trang 9 vở thực hành Toán 6

Bài 6(1.11). Dùng các chữ số 0; 3 và 5, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau mà chữ số 5 có giá trị bằng 50.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(1.11). Dùng các chữ số 0; 3 và 5, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau mà chữ số 5 có giá trị bằng 50.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định vị trí chữ số 5 qua giá trị của nó và xác định vị trí các chữ số còn lại.

Lời giải chi tiết

Vì số tự nhiên cần tìm có ba chữ số khác nhau nên mỗi chữ số 0; 3;5 đều có mặt đúng một lần.

Chữ số 5 có giá trị bằng 50 nên chữ số 5 nằm ở hàng chục.

Trong hai chữ số còn lại, chữ số 0 không thể đứng đầu nên 0 nằm ở hàng đơn vị và chữ số 3 nằm ở hàng trăm.

Vậy số cần tìm là 350.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close