Giải bài 4 trang 8 vở thực hành Toán 6

Bài 4(1.9). Viết các số sau bằng số La Mã: 18; 25.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(1.9). Viết các số sau bằng số La Mã: 18; 25.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định các chữ La Mã tương ứng với 18 và 25.

Lời giải chi tiết

18 viết bằng số La Mã là XVIII

25 viết bằng số La Mã là XXV.

Quảng cáo
close