Giải bài 9 trang 13 vở thực hành Toán 6

Bài 9. Tìm số tự nhiên x sao cho \(\frac{4}{{15}} \le \frac{x}{{45}} \le \frac{1}{3}\).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 9. Tìm số tự nhiên x sao cho \(\frac{4}{{15}} \le \frac{x}{{45}} \le \frac{1}{3}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa các phân số về chung mẫu và so sánh tử số

Lời giải chi tiết

BCNN (15,45,3) = 45 nên \(\frac{4}{{15}} = \frac{{4.3}}{{15.3}} = \frac{{12}}{{45}}\) và \(\frac{1}{3} = \frac{{1.15}}{{15.3}} = \frac{{15}}{{45}}\)

Từ \(\frac{{12}}{{45}} \le \frac{x}{{45}} \le \frac{{15}}{{45}}\) nên \(12 \le x \le 15\).

Do đó \(x \in \left\{ {12;13;14;15} \right\}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close