Giải bài 6 (6.19) trang 12 vở thực hành Toán 6

Bài 6 (6.19).Tìm số nguyên x biết \(\frac{{ - 6}}{x} = \frac{{30}}{{60}}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6 (6.19).Tìm số nguyên x biết \(\frac{{ - 6}}{x} = \frac{{30}}{{60}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc hai phân số bằng nhau

Lời giải chi tiết

Vì \(\frac{{ - 6}}{x} = \frac{{30}}{{60}}\) nên \(30.x = 60. - 6\). Do đó \(x = \frac{{60.\left( { - 6} \right)}}{{30}} =  - 12\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close