Giải bài 7 (6.20) trang 12 vở thực hành Toán 6

Bài 7 (6.20). Một bộ 5 chiếc cờ lê như hình bên có thể vặn được 5 loại ốc vít có các đường kính là: \(\frac{9}{{10}}\)cm, \(\frac{4}{5}\)cm, \(\frac{3}{2}\) cm, \(\frac{6}{5}\)cm và \(\frac{1}{2}\) cm. Em hãy sắp xếp các số đo này theo thứ tự từ lớn đến bé.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7 (6.20). Một bộ 5 chiếc cờ lê như hình bên có thể vặn được 5 loại ốc vít có các đường kính là: \(\frac{9}{{10}}\)cm, \(\frac{4}{5}\)cm, \(\frac{3}{2}\) cm, \(\frac{6}{5}\)cm và \(\frac{1}{2}\) cm.

Em hãy sắp xếp các số đo này theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa các phân số về chung mẫu dương và so sánh, sắp xếp từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết

BCNN (10,5,2) = 10 nên ta có:

\(\frac{4}{5} = \frac{8}{{10}};\frac{3}{2} = \frac{{15}}{{10}};\frac{6}{5} = \frac{{12}}{{10}};\frac{1}{2} = \frac{5}{{10}}\)

Vì \(\frac{{15}}{{10}} > \frac{{12}}{{10}} > \frac{9}{{10}} > \frac{8}{{10}} > \frac{5}{{10}}\) nên \(\frac{3}{2} > \frac{6}{5} > \frac{9}{{10}} > \frac{4}{5} > \frac{1}{2}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close