Giải bài 4 (6.17) trang 12 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (6.17). Tìm phân số lớn hơn 1 trong các phân số sau rồi viết chúng dưới dạng hỗn số: \(\frac{{15}}{8};\frac{{47}}{4};\frac{{ - 3}}{7}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (6.17). Tìm phân số lớn hơn 1 trong các phân số sau rồi viết chúng dưới dạng hỗn số: \(\frac{{15}}{8};\frac{{47}}{4};\frac{{ - 3}}{7}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì lớn hơn 1.

Lời giải chi tiết

\(\frac{{15}}{8};\frac{{47}}{4}\) là phân số lớn hơn 1.

\(\frac{{15}}{8} = 1\frac{7}{8};\frac{{47}}{4} = 11\frac{3}{4}.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close