Giải bài 5 (6.18) trang 12 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (6.18). Viết các hỗn số \(4\frac{1}{{13}};2\frac{2}{5}\) dưới dạng phân số.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (6.18). Viết các hỗn số \(4\frac{1}{{13}};2\frac{2}{5}\) dưới dạng phân số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(a\frac{b}{c} = \frac{{a.c + b}}{c}\)

Lời giải chi tiết

Ta có \(4\frac{1}{{13}} = \frac{{4.13 + 1}}{{13}} = \frac{{53}}{{13}};2\frac{2}{5} = \frac{{2.5 + 2}}{5} = \frac{{12}}{5}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close