Giải bài 8 trang 55 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 8. Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 4cm, BC = 6cm. Hãy tính khoảng cách từ điểm A đến trung điểm M của đoạn thẳng BC.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8. Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 4cm, BC = 6cm. Hãy tính khoảng cách từ điểm A đến trung điểm M của đoạn thẳng BC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình và quan sát

Lời giải chi tiết

Khoảng cách từ A đến M là:

\(AM = AC + CM = AC + \frac{{BC}}{2} = 4 + \frac{6}{2} = 4 + 3 = 7\left( {cm} \right)\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close